تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

مدال‌های صواب

مدال‌های صواب

این دین را چگونه ساخته‌اند
که شاهراه پرسش ندارد
به معمارش خرده نمی‌توان گرفت

همینکه در آن داخل شدی
دروازه‌اش برای همیشه بسته می‌شود
زنده از آن نمی‌توان بیرون رفت

این دین را چگونه ساخته‌اند

که بزرگ‌ترین میدان‌اش، میدان اعدام است
و نمایشگاه‌ای کوچک در آن
برای پایکوبی و آواز زن نیست 

 

این دین را چگونه ساخته‌اند

که دخترکان را شایسته‌ی همسری می‌داند

و زیبایی طبیعی زنان را سرچشمه‌ی گناه

این دین را چگونه ساخته‌اند
که با مُهر مشرک و کافر و مرتد
با مُهر دهری و زندیق
جان ومال هرکسی را حلال می‌کند

این دین را چگونه ساخته‌اند
که سینه‌ی دژخیمان‌ در بهشت‌اش
پُر از مدال‌های صواب است

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights