صفحه را انتخاب کنید

منم حوا

منم حوا

 Mehrangiz Rasapour 5بگو !

         منم آورنده‌‌ی آدم به زمین

         ( آغوشِ زاینده‌ی خود )

                                         منم حوا !

 

بگو !

         هوشِ روشنِ کلید

        از انسجامِ حسادتِ قفل نمی‌ترسد

         و عقایدِ فرتوت

         مرا به گمشدگی عادت نمی‌دهند

                                                 منم حوا !

 

بگو !

          ترس‌های مادر زاد

          ازقضاوت‌های عالم احتمال

           و دلیل‌های متروک

                                   در خرابه‌های شعار

           مرا به  پنهان شدن

           درزیر پوستِ تقلب

           نمى توانند مجبور کنند

                                         منم حوا !

 

بگو !

       مردگانی که حرف‌هاشان

       تعبیر مضحکِ کابوس‌هاشان باشد

       به یکدیگر

                   فردا را وعده می‌دهند

      اما زندگان، همیشه در امروز می ‌زیند

                                                     منم حوا !

 

 

بگو !

        درفش‌های سربی سرزمین‌های مترقی

        درفش‌های بی خون

                                     بی حس

                                     بی صفت

          نمی توانند اندوه تکنیکی آدم آهنی‌ها را

          در فریب‌های کامپیوتری

          به ضجه‌های مادرانه بدل کنند

                                               منم حوا !

 

بگو !

         مفسر لحظه‌های زلال می‌گوید:

         جنازه‌های فاسد را

                          هیچ بشکه‌ی الکل  حیات نبخشد

        من در زهدان آب  جاری‌ام

        ای سد!

                  پیشه‌‌ی توست  توقف !

       

                                         

بگو !

         من حقوق بین المللی آغوش خود را می‌شناسم

         به آینه می روم

         و شکوهِ زایندگی خود را اعتراف می‌کنم

                                                            منم حوا !

 

بگو !

           من بودم

          باز کننده‌ی پنجره‌های ادراک شما

          منم !

          کاشفِ نفس‌های فاضلانه

                                           منم حوا !

 

بگو !

        من بودم

        برای کشفِ زمین، راهنمای شما

        منم !

        آموزاننده‌ی لذتِ شرم و گناه

                                             منم حوا !

 

 

در عدالتِ زنانه‌ی من

مگر برگی نبود

                     پوشش مساوی من و شما ؟

اکنون منِ  راهنما

پنهان کنم خود را ؟!

قه قاه . . . گمشدگانِ فردا  

                              منم حوا !

                                  

 

منم حوا

پشت سرم مرزبندی‌هاست

روبه رویم اما   

                اقیانوسی از اشک‌های ‌شکستِ  دروغگویان

و یک پگاهِ  بکرِ مجلل

همچون لحظات شاعرانه‌ی پیش از خلقت

و آهنگی که حقیقتِ تکامل ما را

در پژوهشی نورانی

                            ستایش می کند

 

.   .   .

مرا به آن جشن

که در اعماق تفکرت جاری است . . .

                                         دعوت کن

منم حوا ! 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> به سوی واپسین نوشته‌ها

۱ نظر

 1. مانتانا

  آه
  من ناراضی را
  مرا به سرزمین بین المللی الکلها ببرید.
   
   

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد