پيوست‌ها علیرضا احمدیان فعال حقوق بشر گزيده‌ها ويژه‌‌نامه

میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت

خبر از دست دادن زود‌هنگام دوست و همکار عزیزمان، علیرضا احمدیان، قلب ما را مملو از اندوه و تاثر بزرگی کرده‌است.

علیرضا دلسوز و مهربان بود و همواره شجاعت بیان و دفاع از حقیقت را داشت. او پیوسته برای پیشبرد ایده‌هایی که به آن اعتقاد داشت، تلاش می‌کرد. عقایدی که برای ایجاد جامعه‌ای بر مبنای همیاری و عدالت بود. علیرضا رهبری بی‌نظیر در پروژه‌های مختلف بود و با رهبری خود زندگی بسیاری از اطرافیانش را تحت تاثیر قرار می‌داد. درگذشت علیرضا برای تمام کسانی که او را می‌شناختند و همینطور جامعه ایرانی کانادایی ونکوور و جامعه دانشجویی UBC فقدان بزرگی است.

عليرضا هميشه آماده كمك به دوستان و اطرافيان بود. غم و اندوهى كه اكنون در بين جامعه براى از دست دادن اين عزيز موج مى زند، خود بيانگر اين موضوع است. به جرات مى‌توان گفت كه عليرضا بر زندگى تمامى ما تاثيرى مثبت و ماندگار به جا گذاشته‌است. 

ما، علاوه بر دوستى عميق‌مان، افتخار همكارى با عليرضا را نيز داشتيم و همواره شور و شوقى را كه او براى رسيدن به اهداف و باورهايش داشت، الهام بخش زندگى خود قرار مى‌دهيم. او توانايى رشد و پيشرفت را در افراد می‌ديد و اعتقاد داشت كه با همكارى و اتحاد مى‌توان باعث پيشرفت جامعه شد. عليرضا در طول زندگى خود توانست با افرادى از اقشار مختلف ارتباط برقرار كند و با ذكاوت، همدلى و دلسوزى خود در يك گفتگوى هوشمندانه قلب و فكر ديگران را دگرگون می‌كرد. آشنايى با عليرضا و شناختن شوخ طبعى و طرز نگاهش، از ما انسان‌هاى بهترى ساخته است. او معتقد بود كه ما بايد دنيا را بهتر از آنچه تحويل گرفته‌ايم به نسل‌هاى بعدى واگذار كنيم. تلاش او در احقاق اين مطلب ميراثى است كه او برايمان باقى گذاشته.

عليرضا عزيز، تو هميشه در قلب و يادمان خواهى بود. درگذشت علیرضا را به همسر، پدر، مادر، برادر و خانواده و دوستان داغدارت صميمانه تسليت عرض مى كنيم.

IMG_2529-650x488 میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت

Please follow and like us:
cute_email میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_twitter میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
icon_Visit_us_en_US میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
fa_IR_Follow میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
fa_IR_Tweet میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_youtube میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
icon_Visit_us_en_US میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_linkedin میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
icon_en_US میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
en_US_share میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_instagram میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_whatsapp میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_soundcloud میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_fbmessenger میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
cute_telegram میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
telegram_message میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت
telegram میراث زیبا و ماندگاری که علیرضا برجاگذاشت

Related posts

انتخابات سراسری کانادا و نقش شهروندان ایرانی – کانادایی (بخش دوم)

هادی ابراهیمی رودبارکی

تلویزیون کابلی در بن‌بست تغییر یا اینترنت

سید مصطفی رضیئی

جنگ داخلی در سوریه وارد مرحله جدیدی شده است

شهرگان

اظهار نظر