رويدادها گزيده‌ها

نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر “نیما”

قاصد روزان ابری داروگ

کی می رسد باران

 Nima نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"

به نام انسان و کلمه

دوره سوم جایزه شعر نیما با توجه به پایان دهه هشتاد معطوف به بررسی و اعلام شاعران شاخص جریان های مختلف ادبی در این دهه است. پس از نظر سنجی از نزدیک به 30 نفر شاعر، منتقد و روزنامه نگار ادبی و بررسی کلیه جوانب و شرایط خاص شعر ایران در دهه گذشته توسط هیئت 5 نفره اجرایی پانزده نفر به عنوان نامزد های جایزه به شرح زیر اعلام می شوند:

یدالله رویایی، احمد رضا احمدی، هوشنگ چالنگی، علی باباچاهی، عباس صفاری، حافظ موسوی، موسا بندری، مهرداد فلاح،علی قنبری، علی عبدالرضایی، داریوش مهبودی، محمد آزرم، رویا تفتی، روجا چمنکار، آرش نصرت الهی

* لازم به ذکر است با توجه به شرایط و قوانین جایزه نیما اعضاء هیئت اجرایی از نتایج نظر سنجی حذف شده‌اند

دبیر خانه جایزه شعر نیما

اردیبهشت 1391

Please follow and like us:
cute_twitter نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
icon_Visit_us_en_US نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
fa_IR_Follow نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
fa_IR_Tweet نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_telegram نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
telegram_message نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
telegram نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_linkedin نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
icon_en_US نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
fa_IR_share نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_whatsapp نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_instagram نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_soundcloud نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_fbmessenger نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_youtube نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
icon_Visit_us_en_US نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_email نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
cute_pinterest نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
pinterest نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"
fa_IR_save نتایج مرحله‌ی اول از دوره‌ی سوم جایزه‌ی شعر "نیما"

Related posts

سه شعر از ساره سکوت

ساره سکوت

اگر مارکز می‌تواند، چرا من نتوانم؟

سپیده جدیری

گزارشی از کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا

شهرگان

اظهار نظر