In touch with Diverse Iranian Community

نوروزتان هر روز

 نوروزتان هر روز

رسم است که در روزهای پایانی سال، وقایع یک‌سال گذشته ورق ‌خورد و لحظات با حس‌های متناقض؛ شاد و غم‌انگیز، شوق و اندوه، امید و ناامیدی‌ مرور شود و آرزو گردد تا تجربه‌های تلخ و ناموفق تکرار نشوند. انسان ایرانی در نوروز و سال پیش‌رو، امیدوار است تا با دگرگونی طبیعت، خود نیز دگرگون گردد و متحول شود. آرزو می‌کند تا نوروز و بهار؛ شادمانی و صفا و صلح و سلامت، دوستی و بخشش و مهرورزی نصیب همه گردد.
امید همه ما براین است که چنین باد!

امسال نیز چون سال‌ پیش، سفره‌های هفت‌سین بسیارانی خالی از حضور عزیزان و جگرگوشه‌هایی است که به‌خاطر آوردن درخت سبز آزادی به‌زندان ‌افتاده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند.  جان شیرین آنان یا ستانده شده و یا در سلول‌های نظام جمهوری اسلامی ایران گرفتار آمده است.

نظامی که با شاد زیستن شهروندانش ستیزه‌جویی می‌کند، مبارزه برای شاد زیستن و پس زدن نومیدی‌ها در ایران امروز، جدالی روزمره و حیاتی است. حضور در چهارشنبه سوری و جشن آتش افروزی؛ زودودن و سوزاندن نفرت و کین و خشونت، به سخره گرفتن حکومت شادی ستیز اسلامی ایران، تبدیل به سنتی هر ساله شده‌است.

سال پیش امیدوارانه شادمانگی و آزادی و رفاه اقتصادی مردم ایران را، خوش بینانه به سال نو موکول کردیم اما صد افسوس که چنین نشد ولی چون شهرزاد قصه‌گوی هزار و یکشب، به امید به وقوع پیوستن این آرزو باز تاب می‌آوریم.  در هر نوروز امید است و بهار.  و چون نوروز با ماست هر سال، تاب و طاقت می‌‌آوریم.

طبق سنت هر سال، هفته‌نامه شهروند بی‌سی و شهرگان آنلاین؛ تبریک سال نوی خود را به اهالی قلم، آفرینشگران فرهنگی و کنشگران سیاسی و اجتماعی، خوانندگان ارجمند، هموطنان گرامی و نیز همه آنانی که در سال گذشته پشتیبان و حامی ما در استمرار انتشار کار رسانه‌ای ما بوده‌اند، تقدیم می‌‌دارد و برای همگان، آرزوی سلامت و حفظ انسانیت می‌کند.

آرزو می‌کنیم یاران دربند مطبوعاتی ما و پیام آوران صلح و دوستی و همه آنان که برای آزادی و تحقق زندگی انسانی و شرافتمند در آستانه سال نو کماکان در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی به سر می‌برند، رهایی یابند و بار دیگر به کانون گرم خانواده‌هایشان باز گردند.

نوروزتان پیروز

 

d99eabbdb8d3466b289cc77c45c1bf5c?s=100&d=mm&r=g نوروزتان هر روز

هادی ابراهیمی رودبارکی؛ شاعر، نویسنده و سردبیر هفته نامه شهرگان آنلاین و شهروند بی. سی است.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال