In touch with Diverse Iranian Community

وقایع اتفاقیه

0 37

بعد از بازنشستگی ابرها

بادها به کجا می روند

چرا کلاغ در هیچ تقویمی گم نمی شود

بنفش بنفش نمی ماند؟

[clear]

[clear]

جواب را بگذار

کنار شب بوها

درد هم درد می کشد!

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال