شاعر و نويسنده صفحه اول ويژه‌‌نامه

ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور

اشاره:
همانگونه که در شماره پیش وعده داده‌بودیم، صفحاتی را اختصاص داده‌ایم به ویژه‌نامه دکتر اسماعیل خویی. براساس بضاعت نشریه کوشش کردیم تا این صفحات در کنار هم قرار گیرند تا خوانندگان و علاقه‌مندانی که در روز مراسم حضور نداشتند اما دلشان برای این شاعر آزاده‌ی بیدرکجایی و شعرهایش می‌تپید، شمایی از مراسم را دریافت کنند. متن سخنرانی‌های اهالی قلم این شهر پیرامون اسماعیل خویی را بر اساس تقدم حضورشان بر روی صحنه تنظیم کرده‌ایم و بر پیشانی همه، گزارش کوتاه دوست عزیز نویسنده و طنزنویس‌مان عبدالقادر بلوچ را آورده‌ایم.
تمامی این صفحات بر روی صفحه ویژه‌ی وب‌سایت شهرگان نیز قرار خواهد گرفت تا دوستداران و علاقه‌مندان شعر دکتر خویی به‌راحتی به آن دسترسی داشته‌باشند. عکس‌های استفاده شده در این گزارش وام‌دار صفحه‌ی فیسبوک سیامند زند، مترجم و یکی از سخنرانان مراسم بزرگداشت اسماعیل خویی است.
امید که این صفحات بدرقه‌ی راه شاعرِ سال‌ها در تبعید و بیدرکجای ما باشد در بازگشت به «بیدرکجا»اش.
(هـ . الف. رودبارکی)

Please follow and like us:
cute_twitter ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
icon_Visit_us_en_US ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
fa_IR_Follow ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
fa_IR_Tweet ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_telegram ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
telegram_message ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
telegram ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_linkedin ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
icon_en_US ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
en_US_share ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_whatsapp ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_instagram ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_soundcloud ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_fbmessenger ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_youtube ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
icon_Visit_us_en_US ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_email ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
cute_pinterest ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
pinterest ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور
fa_IR_save ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت اسماعیل خویی در ونکوور

Related posts

مردسالاریِ دگرجنس‌گرا و آغشته به مذهب و خشونت، قربانی گرفته است

سپیده جدیری

قدردانی‌ از یک معلم مدرسه

شهروند بی‌سی

حکمرانی مالیاتی در حکمرانی خوب

اظهار نظر