تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

چند رباعی از سینا سنجری

چند رباعی از سینا سنجری

رباعیات زیر بخشی از مجموعه ۲۰۰ – ۳۰۰ رباعی در دست انتشار سینا سنجری شاعر ساکن ونکوور است.

sinasanjari

۱

از راه رسیدیم شب مشکوکی ست

شب لحظه غرق در صدای غوکی ست

از راه رسیدیم شکسته ، خسته

دیدیم جهان میکده ی متروکی ست

هجدهم سپتامبر ۲۰۱۲

 ۲

من نیستم آنکه پرسم ات کیست برو

اوراد شب از شهود خالی ست برو

قدیس عبوس معبدی متروکم

ای زایر خسته معجزی نیست برو

دهم جون ۲۰۱۴

۳

در فلسفه وجود غیر از تکرار

وجد دگری نبود غیر از تکرار

رقاصک ساعت قدیمی چیزی

بر وقت نمی فزود غیر از تکرار

دهم جون ۲۰۱۴

۴

این سو من و آن سو تو و آن سوتر باد

آن سوتر باد نیز سرتاسر باد

آنجا که جهان پرنده غمگینی ست

کز کرده به روی تک درختی در باد

دوازدهم جون ۲۰۱۴

۵

در وهم هر آن چه باشم آن خواهم دید

هر شکل گمان کنم همان خواهم دید

در این کلمات زایری تنها را

می بینم و باز همچنان خواهم دید

هفده جولای ۲۰۱۴

۶

از گردش چرخ تا نشان خواهد بود

رویای من و تو جاودان خواهد بود

هر لحظه همان لحظه آغازین است

هر چیز که بوده همچنان خواهد بود

نوزده جولای ۲۰۱۴

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights