تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

چند شعر از شاعران زن معاصر از مجموعه شعر اروتیک «سیب‌ها را دوباره بچین!»

چند شعر از شاعران زن معاصر از مجموعه شعر اروتیک «سیب‌ها را دوباره بچین!»

 

ترجمه و گزینش: پرویز حسینی

 

 

(۱)

 

درجایی ازتنم

اسبی

گرگی

شیری

شیهه

زوزه

نعره می‌کشد.

 

Somewhere from my body

A horse

A wolf

A lion

Is neighing

Is howling

Is roaring.

 

منیره پنج تنی 

Monireh panjteni

 

——————-

 

(۲)

 

 

 ما همدیگر را

سال‌ها پیش بوسیده بودیم

سیب بهانه بود

 

We had kissed each other

Ages ago

The apple was an excuse!

 

فرنازجعفرزادگان

Farnaz jaafarzadegan

 

 

 

پلنگی

ماه را بوسید

آرام گرفت برکه‌ای.

 

The leopard

Kissed the moon

The pond calmed.

 

فرناز جعفرزادگان

Farnaz jaafarzadegan

 

———————-

 

(٣)

 

درحوض

آب تنی می کنم

ماهی ها

تکه های اندامم را

به ماه تعارف می کنند!

 

Ì take a bath

In the pond

The fish

Offer the moon

My body’s pieces!

 

نرگس دوست

Narges doost

 

 

————————

 

(۴)

 

خیز برمی دارد

ازسینه ام دومادیان

گم می شود

درنفس هایت گوشواره ام

وزمان باترانه ی ما

خواب می رود.

 

There rises

Two mares from my breast

And i lose my earrings

Within your panting

And the time sleeps

With our melody.

سیمین رهنمایی

Simin rahnemaei

 

————————–

 

(۵)

 

چشم هایم تورامی بوسند

لب هایت بازمی شود

گلی می روید

 

My eyes are kissing you

Your lips open

A flower grows…

 

بهار زبردست

Bahar Zebardast

 

 

—————–

 

(۶)

 

تو نیستی

وسال هاست

دوکبوترزندانی سپید

درپیراهنم

به جای دست های تو

برروی اولین دکمه ها

چشم دوخته اند.

 

You aren’t there

And for years

Two imprisoned white pigeons

Inside my dress

Are staring at

Your hands track

On the top buttons.

لیلا محمودی

Leila mahmoodi

 

————————

 

(٧)

 

عریانی

شجاعانه ترین پیام درخت

به هرزگی ی بادهای زمستان است.

 

Nakedness

Is the bravest message of the tree

To the lewdness of the winter winds.

 

فلورا تاجیکی

Flora Tajiki

 

————————–

 

(٨)

 

زنی پابرهنه در من می رقصد

به اعماق تنم می دود

آن گاه

به جانبم بازمی گردد

باجادویی ازعطرتنت.

 

A woman dances in me barefooted

Runs to the depth of my body

Then

Comes back to me

With the magic scent of your body.

 

شهیلا رستاخیز

Shahila Rastakhiz

 

———————

 

(٩)

 

کاش خدا

ازگل من وتو

باغچه ی کوچکی آفریده بود

تااولین گل جهان

از هم آغوشی ی ما پا می گرفت.

 

I wish the god

Would have created

A little garden

From the clay of us

So that the first flower of the world

Could grow from our intercourse.

 

فاطمه زراعت پیشه

Fatemeh Zaraatpisheh

 

—————————

 

 

(١٠)

 

باغ را هرس کن

سیب هارادوباره بچین

گل سرخی به موهایم بنشان

بیا گنه کارتر ازآدم و حوا

نفس به نفس من بگذار

تا لذتی دیگر را

درکالبدانسان فروکنیم…

 

Clip the garden

Pick the apples again

Put the rose on my hair

Let’s be more sinful than 

Adam and Eve

Breathe intò my breathing

For penetrating another passion

Into the body of the man!.

 

دریا لیراوی

Darya liravi

 

——————————-

 

(١١)

 

سیب سرخ

جای دندان حواست

روی گردن بهشت.

 

The red apple is the

Eve’s teeth mark

On the heaven’s neck!

 

پروین نگهداری

Parvin Negahdari

 

 

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights