تازه‌ها شعر

چند شعر از فرناز جعفرزادگان

 

۱

دادگاه
داد می زند
داد
در دادو بیداد
از اتاقی که راه راه فکر می کند
و راهرویی
که به هزار راه می رسد
کدام میز
کدام صندلی
کدام راه
کدام داد
کدام …

 

۲

 

چمدان

چه می دانی

فرق بین دست های مسافر

تا دست های انتظار

وقتی

میدانی نباشد

 

تا امتداد ره- گذر  ، را ببینی

چمدان

چه می دانی …

 

۳

صداها
از صد گذشتند
من از سدها
و تاریخ گریست
برای سده ای
که دیگر
رع
نایی ندارد
برای دیدار با خورشید

 

۴

 

کاش می شد
دلتنگی را چال کرد
تا دنیا
پر از کبوترهایی شود
که هر چه می پرند
باز هم
آسمان
به بالهایشان نرسد

 

۵

 

ما شینِ شیرینِ عشق را
فراموش کردیم
و عق زدیم
تمام خود را
در هیاهوی حرکت ها
در بازی ماشین ها

 

۶

 

ای هذیانِ روشنِ خاموش
نامت
پشت کدامین ستاره
جا ماند
که اینچنین چراغ به دست
به دنبال آن می گردی

۷

 

در این گرگ و میش
مدام
دام می چینند
گرگم به هوا را
دیگر هوایی نیست
مدار راست
داری ست
برگردن روزها

Farnaz-Jafarzadegan3-399x510 چند شعر از فرناز جعفرزادگان
فرناز جعفرزادگان
Please follow and like us:
cute_email چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_twitter چند شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_Visit_us_en_US چند شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_Follow چند شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_Tweet چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_youtube چند شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_Visit_us_en_US چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_linkedin چند شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_en_US چند شعر از فرناز جعفرزادگان
en_US_share چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_instagram چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_whatsapp چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_soundcloud چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_fbmessenger چند شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_telegram چند شعر از فرناز جعفرزادگان
telegram_message چند شعر از فرناز جعفرزادگان
telegram چند شعر از فرناز جعفرزادگان

Related posts

چند شعر از سمیرانیک نوروزی

شهرگان

دو شعر از رقیه رزم‌آرا

رقیه رزم آرا

تکرارت می‌کنم

آزاده دواچی

اظهار نظر