تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

چنین چنان!

چنین چنان!

وقت چکان…. چکان چکان!

نعره کشان ….کشان کشان!

تاتی کنان … چنین چنان!
       

***

خنده‌کنان …
گریه‌کنان….
دیر‌رسان….

چنین چنان!


***

پرسه‌زنان
‌گیج‌زبان
حرص‌زنان
خنده‌کنان
گریه‌کنان

چنین چنان!


***

مهر کَنان….
دل سِتان…
چشم پران

پَران پَران!


***

یکه به دو…
خنده کنان…
گریه کنان…
سر به سر
گوشه ِزنان


چنین چنان!

***

سر که رسید
دم که رسید
آه زنان

چنین چنان!

***

پسین تنگ
نه…نه!
صبح کشان…
شب کشان…
پسین تنگ…
نعش کشان

خمان خمان
کشان کشان!

***

سر که رسید
دم که رسید

چنین چنان!

***

آنچه بماند هیچ نشان
نشان نشان!پ. ن
——
در پسین تنگ بود که کلمات این نوشتار به خط شدند! دلیلش را هنوز نمیدانم!  این نوشتار نه شعرند نه داستان! فقط می‌دانم که خودِ خودشان هستند! همین!

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights