استانی اطلاعیه‌ها ایران بریتیش کلمبیا رويدادها

چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان

انجمن قصه گویان ونکوور برگزار می کند: چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان

جهان آفرین تا جهان آفرید                 سواری چو رستم نیامد پدید

زنان و مردان دلیر و گستاخ، دلدادگان ناشکیبا و جسور، شهریاران و شاهزادگان فرزانه و بخرد، و زیاده خواهان اهریمنی و گجستک

امسال  سی قصه گوی گُزیده، داستان زندگی رستم، این پهلوان بی همال شاهنامه فردوسی را در سه روز حکایت می کنند.

زمان: ۲، ۳ و ۴ ماه می ۲۰۱۴

مکان: کامیونیتی سنتر وست ونکوور. شماره ۲۱۲۱ مارین درایو. وست ونکوور

بهای بلیط:    برای هر نیم روز ۱۰ دلار، برای کل برنامه و یک شام ۴۵ دلار

بلیط را هنگام برنامه و از محل برگزاری می توانید تهیه فرمایید.

برای رزرو بلیط و کسب اطلاعات بیشتر با کیرا وندوسن تماس بگیرید. [email protected]

Please follow and like us:
cute_twitter چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
icon_Visit_us_en_US چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
fa_IR_Follow چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
fa_IR_Tweet چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_telegram چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
telegram_message چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
telegram چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_linkedin چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
icon_en_US چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
en_US_share چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_whatsapp چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_instagram چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_soundcloud چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_fbmessenger چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_youtube چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
icon_Visit_us_en_US چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_email چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
cute_pinterest چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
pinterest چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان
fa_IR_save چهاردهمین برنامه حماسه‌های مانای جهان

Related posts

پنج شعر از بابک اباذری

شهرگان

آمنه بهرامی کانديدای “جايزه بردباری” يونسکو شد

شهروند بی‌سی

طرح حذف ارز مسافرتی، ابلاغ نشده اجرا شد

شهرگان

اظهار نظر