استانی اطلاعیه‌ها گزيده‌ها

کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه

Poster-July-21st-event-1-1 کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
کمک برای آسایش مردم سوریه که مرگ و زندگی مشقت‌بار توسط رژیم اسد به‌میلیون‌ها مادر و کودک تحمیل می‌شود

از سوی موسسه رفاه اسلامی در ونکوور پوستری برای رفاه و آسایش مردم سوریه منتشر شده و از ایرانی تباران کانادا درخواست کمک و همکاری شده است.  برای اطلاعات بیشتر با خانم فاطمه به شماره تلفن: 6222-998-778 و یا با دلیله به شماره تلفن: 5014-338-604 می‌توانید تماس بگیرید.

تاریخ این برنامه کمک رسانی ۲۱ جولای در ساعت ۶ عصر اعلام شده و مکان آن نیز در محل بونسر رک سنتر واقع در خیابان بونسر شماره ۶۵۵۰ می باشد.

Please follow and like us:
cute_twitter کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
icon_Visit_us_en_US کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
fa_IR_Follow کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
fa_IR_Tweet کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_telegram کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
telegram_message کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
telegram کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_linkedin کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
icon_en_US کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
fa_IR_share کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_whatsapp کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_instagram کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_soundcloud کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_fbmessenger کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_youtube کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
icon_Visit_us_en_US کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_email کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
cute_pinterest کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
pinterest کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه
fa_IR_save کمک برای رفاه و آسایش میلیون‌ها مادر و کودک در سوریه

Related posts

انسان بالغ کودک اندیش

صبا هدا

«کارگران در مناطق آزاد بردگی می‌کنند»

شهرگان

شعر زنان ایران در ترکیه در گفتگو با دکتر هاشم خسروشاهی

آزاده دواچی

اظهار نظر