ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و …

 «فاطمه قاسم‌زاده» عضو کميته هماهنگی شبکه ياری کودکان کار ايران در ارتباط با شرایط دشوار کودکان کار به خبرنگار «قانون» گفت: گزارش‌هايی وجود دارد که کودکان زيادی روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت زيرنور کم قالی بافی مي‌کنند و محيط کار مرطوب و نامناسبی دارند. کارگاه‌های شيشه‌گري، ريخته‌گری و کفاشی بسياری در کشور و در زير پله‌ها وجود دارد که کودکان زيادی را به کار گماشته و آن‌ها در روز با مواد شيميايی خطرناکی سروکار داشته و در معرض انواع بيماري‌های ريوی و تنفسی هستند. قاسم‌زاده با اشاره به فشارهای حاصل از کار در محيط نامناسب روی کودکان کار در سنين مختلف ادامه داد: کودکانی که درمزارع و فضاهای باز و زير نورآفتاب کار مي‌کنند در معرض انواع بيماري‌های پوستی يا بينايی قرار دارند. کودکانی که در چهار راه‌ها اقدام به دستفروشی مي‌کنند به دليل آلودگی هوا و تغذيه يا خواب نامناسب در برابر بيماري‌های زيادی آسيب پذير هستند و به خصوص اينکه از مشکلات سوءتغذيه هم رنج مي‌برند و کودکانی که در کارگاه‌های توليدی کار مي‌کنند هم با مشکلات شنوايی يا وز وز گوش دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ کودکان زباله گرد هم متاسفانه از طريق جمع آوری زباله از مخازن شهرداري، در معرض انواعی از آلودگي‌ها قرار دارند و اکثر آنهادچار ناراحتي‌های پوستی شديد و خفيف هستند. او با اشاره به آمارهای ضد و نقيضی که در ارتباط با تعداد کودکان کار در کشور وجود دارد تاکيد مي‌کند: با وجود آنکه هنوز آمار دقيق و قابل استنادی در اين ارتباط وجود ندارد اما طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۳ ميليون و ۲۶۵ هزار کودک خارج از چرخه تحصيل درکشور وجود دارد که اکثر آن‌ها به طور حتم به کارو نان آوری مشغول شده‌اند و مشکلات اقتصادی در ميان آن‌ها و خانواده‌هايشان يکی از عوامل اشتغال‌شان به کار و دورماندشان از تحصيل است که تمام اين مسائل به تنهايی نقض حقوق بحق کودکان است.
دکتر مسعود مسلمی فرد، پزشک عمومی نيز با اشاره به مشکلات درمانی و سلامت پيش روی کودکان کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار قانون اعلام مي‌کند متاسفانه بايد به مسئولان کشور اعلام کنيم که اين کودکان در معرض انواعی از بيماري‌های واگير و غير واگير دار مثل بيماري‌های پوستي، هپاتيت، ايدز و… هستند که اين موضوع هشداری جدی برای برخی از مسئولان دلسور است تا به مشکلات اين کودکان رسيدگی کنند. اين پزشک عمومی تصريح مي‌کند: متاسفانه شيوع ايدز و هپاتيت در ميان آن‌دسته از کودکان کار که سنشان بالا‌تر است، بيشتر و شايع‌تراست.

[قانون]

Please follow and like us:
cute_twitter کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
icon_Visit_us_en_US کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
fa_IR_Follow کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
fa_IR_Tweet کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_telegram کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
telegram_message کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
telegram کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_linkedin کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
icon_en_US کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
fa_IR_share کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_whatsapp کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_instagram کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_soundcloud کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_fbmessenger کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_youtube کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
icon_Visit_us_en_US کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_email کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
cute_pinterest کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
pinterest کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...
fa_IR_save کودکان کار، کانون بيماری‌های پنهان: سوء تغذيه، سل، هپاتيت، ايدز و ...

Related posts

زنان جهنمی و خازن‌هایشان

شهرگان

آلودگی قاتل هفت هزار و 700 کانادایی در سال ۲۰۱۵

شهروند بی‌سی

سانسور و چالش‌های نشر الکترونیکی در گفتگو با محمدعلی حسنلو شاعر و وبلاگ‌نویس

آزاده دواچی

اظهار نظر