In touch with Diverse Iranian Community

گردهم آیی در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل

  • election-150x150 گردهم آیی در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسلبرای همگام شدن با ملت ایران،
  • برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران،
  • برای اعتراض به ادامه شکنجه و اعدام در ایران،
  • برای نه گفتن به سیاست‌های جنگی رژیم ایران، اسرائیل و آمریکا،
  • برای تحریم انتخابات فرمایشی، نمایشی و سفارشی دیکتاتورها در ایران،
  • برای افشای سیاست‌های ضدمردمی و جنایت های حکومت اسلامی در ایران،
  • برای رساتر ساختن صدای دادخواهی و آزادی خواهی مردم ایران در جهان،
  • برای یک حرکت هم‌زمان و با هدف مشترک با هم وطنان داخل کشور، از همه ایرانیان ساکن بلژیک درخواست می‌شود تا در این تظاهرات شرکت کنند و بار دیگر همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

زمان: از ساعت ۱۶ تا ۱۸ ،  روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ برابر ۱۴ فوریه ۲۰۱۲

نشانی: شماره ۱۵  خیابان فرانکلین روزولت ـ بروکسل، روبروی سفارت حکومت اسلامی ایران

اتحاد برای ایران ـ بلژیک

[email protected]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال