آلبوم عکس

گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیبا

اعضای گروه دیبا: عارف بلند نظر (خواننده)، انوشیروان قدیمی (سه تار باس)، حسین میمانی (سه تار)، پیمان روهنده (سه تار)، محمد سیدی (تنبک). اعضای مهمان: علی حقیقت جو (راوی)، سینا اتحاد (کمانچه)، سودابه بدیعی (قیچک آلتو). در این کنسرت گروه دیبا به اجرای آهنگ های عارف قزوینی پرداختند که تنظیم آهنگ ها توسط اعضای گروه انجام شده بود. در میان آهنگ ها گزیده ای از سرگذشت عارف به روایت فرید خردمند برای حاضران بازگو میشد که این کار علاوه بر بیان توضیحی از زندگی عارف و طرز تفکرش و تلاش و مبارزه سیاسی او، به فهم آهنگ های اجراشده هم کمک میکرد.

masoudHarati-diba-aref30-IMG_37215425f9bb7a5a3 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref27-IMG_37155425f9ba7e3f8 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref01-IMG_17505425f9aca518e گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref10-IMG_17655425f9b1308fe گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref13-IMG_17625425f9b31ca56 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref17-IMG_36425425f9b60a0bf گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref16-IMG_36645425f9b51274a گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref38-IMG_17715425f9c024be6 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref04-IMG_36395425f9abaca67 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref33-IMG_37535425f9bd6d54a گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref15-IMG_37185425f9b414449 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref09-IMG_36475425f9b06b33a گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref37-IMG_37855425f9bf2fc0a گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref07-IMG_37125425f9af75e73 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref39-IMG_17725425f9c11dfd6 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref11-IMG_37775425f9b225f82 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref25-IMG_37445425f9b99079d گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref05-IMG_36515425f9ada11a5 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref06-IMG_37365425f9ae90d5d گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref03-IMG_17535425f9aaa6b53 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref20-IMG_37285425f9b6ed34a گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref35-IMG_37695425f9be609f5 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref21-IMG_36765425f9b899cfb گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref24-IMG_36815425f9b7a8e62 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیباmasoudHarati-diba-aref32-IMG_37525425f9bc779d1 گزارش تصویری مسعود هراتی از کنسرت گروه دیبا

Related posts

آلبوم عکس کنفرانس «عدالت اجتماعی در ایران» [روز اول] – دانشگاه بریتیش کلمبیا – کانادا

هادی ابراهیمی رودبارکی

کنسرت مشترک ابی و گوگوش در ونکوور

مسعود هراتی

گالری عکس: بیست آپریل، ساعت چهار و بیست دقیقه بعدازظهر

شهرگان

اظهار نظر