تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

گفتگو در سحرگهی نمناک

گفتگو در سحرگهی نمناک

 

حسن حسام

نوید گفت:

بهر طناب دار

دنبال گردن می گردند

اسماعیل گفت:

گردن عادی نبود!

طناب،

نفسش بریده شد،

تا نفسش را گرفت!

گردن پهلوان،

برای طنابشان  

رمقی نگذاشته بود!

طناب گفت:

مرا بافته اند اسماعیل

پیش از اذان صبح

با نام قاصم الجبارین

پس از طهارت و بعد از وضو.

مادر بهیه اما

غرقه در جنون عاشقی،

در خود می پیچید:

«همه ی جونوم نویده

همه ی عمروم نویده…»

شعله ی دادخواه

با دلی سوخته پیام فرستاد:

اشکت را نهان کن

                     بهیه !

چهره در بالش فروکن

مبادا ضجه ات بشنوند،!

شادمان می شوند!

دشمنان!

اشک ها را نهان کن بهیه

بگذار در ترسشان کلافه شوند

برخیز و هماواز ِما شو بهیه جان !

مردمان ِاعماق اما ،

با تلخی ِنگاهشان گفتند:

مادرا

 خوش سَرِشتی او را

                        از آب ِ چشم

                                       و خون دل ،                                                                                                                                                                                                                                                                       رعنا پسری گردن فراز!

صدای ما بود پهلوان !                     

طناب سر افکنده گفت:

طعنه می زنید چرا

بافتند مرا

           بافتند

بادستانِ سربازانِ امام زمان

از الیاف آیات الهی

آنگاه مرگ

             پیروز و مست،

                              هماوازِ طناب،

میدان گرفت:

و روح ِ مرا در طناب تنیدند

تا پهلوان کُش شود

اسماعیل گفت:

گردن ِپهلوان بود آخر

وبهیه ی مادر

 اسپندی بود در آتشی گداخته:

«همه ی جونوم نویده

همه ی عمروم نویده…»

طناب

         سرافکنده ،

با خود به نجوا گفت:

حق با تو است اسماعیل!

گچ کار ،

           پهلوان بود!

نفسم بریده شد ،

تا نفس اش را گرفتم !

*

پس آنگاه

در سحر گاه ِ نمناک

  قاضی القضات

                      در «عادل آباد» ،

تحکیمِ قدرت ِحاکم را

به سجده در افتاد و پیشانی بر مُهر نهاد …

————————————-

   پاریس – ۲۰۲۰/۰۹/۱۳

نقل قول ها از :

پیام صوتی  ـ تصویریِ نوید افکاری / صفحه شخصی اسماعیل بخشی

پیام صوتی ـ تصویری ِمادر بهیه / پیام صوتی  ـ  تصویری ِشعله پاکروان مادر ِریحانه

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights