ادبیات شعر

یک شعر از زلما بهادر

 

zolma-150x150 یک شعر از زلما بهادر" چلّه خانه ی بی زاویه "

 

چهار ساله بودم  یا چهارده ساله ؟

نمی دانم

چند شبانه روز نخوابیده بودم

و طبق معمول هر شب

لب هایی می آمدند و

بیدار خوابی ام را مز مزه می کردند

دستان کودکم

روی صورتک ها خاکی و تن واره های باد

طاق می زدند تا خوب

سریال شبانه را نگاه کنم …

دور و برم پر شده بود از آینه های بی خواب

و عقربه ها درست روی شاهراه کیهانی

                                                   گیج می خوردند

حالا دیگر چله شکسته بود و

خواب های من

با رقصی قدیمی

پاگرد آخر را دور می زدند…

در آخرین پله های شهر

تنها دل سپرده بودم

                          به ابرهای زاغه نشین

که در گذر ازکسالت  این سال های خمیازه دار

تارنمایم را کشان کشان

                                 تا چله خانه ی بی زاویه  عبور می دادند …

بعد هم از سکوت نمایش به خواب می رفتم

بی آن که بدانم

چند چله مانده

تا نشانی من

                    بر ملا شود ؟

Please follow and like us:
cute_twitter یک شعر از زلما بهادر
icon_Visit_us_en_US یک شعر از زلما بهادر
fa_IR_Follow یک شعر از زلما بهادر
fa_IR_Tweet یک شعر از زلما بهادر
cute_telegram یک شعر از زلما بهادر
telegram_message یک شعر از زلما بهادر
telegram یک شعر از زلما بهادر
cute_linkedin یک شعر از زلما بهادر
icon_en_US یک شعر از زلما بهادر
fa_IR_share یک شعر از زلما بهادر
cute_whatsapp یک شعر از زلما بهادر
cute_instagram یک شعر از زلما بهادر
cute_soundcloud یک شعر از زلما بهادر
cute_fbmessenger یک شعر از زلما بهادر
cute_youtube یک شعر از زلما بهادر
icon_Visit_us_en_US یک شعر از زلما بهادر
cute_email یک شعر از زلما بهادر
cute_pinterest یک شعر از زلما بهادر
pinterest یک شعر از زلما بهادر
fa_IR_save یک شعر از زلما بهادر

Related posts

لیلا و داستان‌های دیگر منتشر شد

مهدی م. کاشانی

ضد نور

مهدی م. کاشانی

 بهارینه‌های شهرگان – ۱

شهرگان

اظهار نظر