In touch with Diverse Iranian Community

یک شعر از مهرداد فلاح

 


Fallah-150x150 یک شعر از مهرداد فلاح


روحِ رها


در احاطه ی رویا


کومه ی پرت


به پگاهِ مِهین


طرح جاذبه بر زمینه ی الهام


 


و چه می گوید این ساعتِ آویخته بر دیوار


با طنین موهومش ؟


اما نگاه کردن به آینه خوب است


آینه با زبان سکوت


سخن می گوید


و دو آینه


رو به روی هم


سخاوتی فرا بشری دارند


 


و سخن بر سر "آن" است


 


وه که چه رقص شگفتی دارد


این نور ابریشمینِ پاییزی


با موسیقیِ رفتارش !


وه که چه می کند خزه با سفالِ بام قدیمی !


شفافیتِ وهمی


نسیم نهانی


دریچه های فراخ


 


می گستَرَد سایه در جوانب خود


 


و این فوجِ کبوترانِ ناغافل


که به دلخواه خویش


از دروازه های بسته می گذرد


 


و سخن


از لحظه های پروانه است


لحظه های سرخ انار ترکیده


لحظه های برجهنده ی اسپند


نالش لولاها


انتشار صداها


کودکانِ بوسه


بر کتیبه ی جاوید


 


( از کتاب "این خوابِ پر از پرتگاه" – 67 )

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال