تازه‌ها شعر

۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله


۱

درخت

 زن کاملی ست

به هر طرف که بچرخد

 ماه بی دلیل است!

۲

باد را

در پیراهنش پنهان کرد

آفتاب گردان

 از سایه­ی خود گریخت

اگر خورشید خواب بماند

زن

انکار می شود!

۳

ماهی ها در قرائت اول عمیق می خوابند

وقتی می میرند

از نسبت ما می پرسند

نمی دانند

همه ی زن ها

یک آیینه ی اضافی دارند!

Please follow and like us:
cute_twitter ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
fa_IR_Follow ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_telegram ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
telegram_message ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
telegram ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_linkedin ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
icon_en_US ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
en_US_share ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_whatsapp ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_instagram ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_soundcloud ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_fbmessenger ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_youtube ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_email ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
cute_pinterest ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
pinterest ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله
fa_IR_save ۳ شعر کوتاه از سریا داودی حموله

Related posts

کار در کلاس با تمرین‌های ملایم

محمود حسینی

پنج شعر از کیوان ملکی

شهروند بی‌سی

بازداشت غیر‌قانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم می‌کنیم

شهرگان

اظهار نظر