صفحه را انتخاب کنید

عشق که اين نيست، برو!

عشق که اين نيست، برو!
مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

شِکوه کنی، قهر کنی؟ عشق که اين نيست، برو !

شرط و شروط می‌نهی؟ عشق چنين نيست، برو !

هم رهِ عشق بندی و هم طلبِ وصل کنی؟!

آتشِ عشق شعله‌اش، از تَفِ کين نيست، برو!

گاه ستايش و دعا، گه پچ و پچ و ناسزا

منزلِ عشق برزخِ شک و يقين نيست، برو!

پرت کن ای گمشده آن، آدرسِ توفان زده را

پايه‌ی عشق زيرِ آن سقفِ گِلين نيست، برو!

خاکِ خرافات مزن، بر رخ نورانی او

خانه‌ی خورشيد که در زيرِ زمين نيست، برو!

پرسش من باز اگر هست پیِ کشفِ دگر

پاسخ من باز همان “هست همين” نيست، برو!

دانه به دام داری و منتظر پرنده‌ای؟

ساده! سفينه‌ی دلم، دانه‌ بچين نيست، برو!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفت که هر شعرِ پگاه، جلوه‌ی عشق است بيا !

گو به هرآنکس که دلش ناب گزين نيست، برو!

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This