صفحه را انتخاب کنید

متن و شعری از فریبا حمزه‌ای برای هوشنگ چالنگی

 

هوشنگ چالنگی یکی از پایه گذاران شعرموج نو، و شعر دیگر بود که بعدها جزو هسته‌های نخستین شعر حجم شدند .

بسیاری هوشنگ چالنگی را پدرخوانده‌ی جریان شعر ناب می‌نامند.

بسیاری از آموزه‌های چالنگی در دهه‌ی پنجاه الگو شاعران مسجد سلیمان بود .

شعر چالنگی شعری مؤجز بود. ‌آشنا زدایی‌، استفاده از استعاره‌، استفاده از تصاویرسورئالیسم وغیر‌واقعی‌، توجه اصلی به ذات هنری شعر فارغ از رویکردها و جنبه‌های دیگر‌، سادگی عبارات و استفاده و باز‌خوانی ‌اسطوره‌های کهن از ویژگی‌های شعر چالنگی است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم شعر چالنگی استفاده از عناصر اقلیمی و بومی و‌ توجه خاص به محیط زادگاه خود است که باعث شده شعر او جایگاه و جلوه‌ای خاص داشته باشد.

 

Houshang Chalangi 1080

هوشنگ چالنگی

 

 

تقدیم به هوشنگ چالنگی 

 

به تفرج بیاویزم ضجه هایم را 

از جدار  تیغه های صبحدم بی تکرار

که از تکلم حروف تو بی وقفه 

بر هیبت سطر می نشست 

نشسته ای به  حیرت در اوراد پنج گانه 

 

از تکثیر اصول دین می گویی

دیدی دینم به اندوه نشسته فقدان را 

آن تکامل یومیه که بی وقفه به سجاده می ریخت

 به تکفیر نشسته  

ارکانم را به خشوع

به تحریک قنوتهایی که از دستان تو 

به خشاب می ریخت 

تسلسل وار 

به جنوبی که تکثیر اضلاع تنهایی است 

در دوگانه های صبح 

ای دوگانه های نفاق در زمزمه های 

شبانه 

وتنم  تردید بزرگی است

 

به قرابت بذردر  مفاهیم خاک

چگونه به اندوهی سترگ  در قائده  شوم‌؟

 که حریفان به  جنون جهان دست برده اند

به هئیت اضطراب 

به صراحت بارقه 

که شمایل غمگینی از سجاده  بود در دست 

 

وبه اجابت 

مجال پراکندگی می داد 

در باد

تا رو به انحطاط بایستی 

و به گونه های جهان بگویی 

انقراض سایه  نزدیک است 

جاری شو به سهولت 

به  عدم

 که رود می تکاند از بستر 

روح می تکاند از بستر

در رنجی عظیم 

 

ای رودها و روح ها و کوه ها وتنم  تردید بزرگیست 

اندوهم از ادراک سجاده گریخته 

به درز 

به مفاهیم تدریجی خاک 

نور بریزانم از شکاف 

برای تزکیه ی حروف 

کی؟

 

کجا؟

 فواره بتکانم از ابر 

برای ناباروی این خاک 

برای التذاذ سایه وقتی کشیده می شود به جوانب

بگذار بگریم چون ابر در جهاتی گریزان

میل به سجاده  بیاویزم 

ضجه هایم را از صبحدم بی تکرار 

از او که دستی بر آستان گریستن داشت

بگو چگونه  میل گریختن داشت؟

 

 

#فریبا_حمزه ای

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> به سوی واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد