صفحه را انتخاب کنید

منم حوا

منم حوا

 بگو !

         منم آورنده‌‌ی آدم به زمين

         ( آغوشِ زاينده‌ی خود )

                                         منم حوا !

 

بگو !

         هوشِ روشنِ كليد

        از انسجامِ حسادتِ قفل نمی‌ترسد

         و عقايدِ فرتوت

         مرا به گمشدگی عادت نمی‌دهند

                                                 منم حوا !

 

بگو !

          ترس‌های مادر زاد

          ازقضاوت‌های عالم احتمال

           و دليل‌های متروك

                                   در خرابه‌های شعار

           مرا به  پنهان شدن

           درزير پوستِ تقلب

           نمى توانند مجبور كنند

                                         منم حوا !

 

بگو !

       مردگانی که حرف‌هاشان

       تعبير مضحکِ کابوس‌هاشان باشد

       به يکديگر

                   فردا را وعده می‌دهند

      اما زندگان، هميشه در امروز می ‌زيند

                                                     منم حوا !

 

 

بگو !

        درفش‌های سربی سرزمين‌های مترقی

        درفش‌های بی خون

                                     بی حس

                                     بی صفت

          نمی توانند اندوه تكنيكی آدم آهنی‌ها را

          در فريب‌های كامپيوتری

          به ضجه‌های مادرانه بدل كنند

                                               منم حوا !

 

بگو !

         مفسر لحظه‌های زلال می‌گويد:

         جنازه‌های فاسد را

                          هيچ بشکه‌ی الکل  حيات نبخشد

        من در زهدان آب  جاری‌ام

        ای سد!

                  پيشه‌‌ی توست  توقف !

       

                                         

بگو !

         من حقوق بين المللی آغوش خود را می‌شناسم

         به آينه مي روم

         و شكوهِ زايندگی خود را اعتراف می‌كنم

                                                            منم حوا !

 

بگو !

           من بودم

          باز کننده‌ی پنجره‌های ادراك شما

          منم !

          كاشفِ نفس‌های فاضلانه

                                           منم حوا !

 

بگو !

        من بودم

        برای کشفِ زمين، راهنمای شما

        منم !

        آموزاننده‌ی لذتِ شرم و گناه

                                             منم حوا !

 

 

در عدالتِ زنانه‌ی من

مگر برگی نبود

                     پوشش مساوی من و شما ؟

اكنون منِ  راهنما

پنهان كنم خود را ؟!

قه قاه . . . گمشدگانِ فردا  

                              منم حوا !

                                  

 

منم حوا

پشت سرم مرزبندی‌هاست

روبه رويم اما   

                اقيانوسی از اشك‌های ‌شكستِ  دروغگويان

و يك پگاهِ  بكرِ مجلل

همچون لحظات شاعرانه‌ی پيش از خلقت

و آهنگی که حقيقتِ تکامل ما را

در پژوهشی نورانی

                            ستايش می كند

 

.   .   .

مرا به آن جشن

كه در اعماق تفكرت جاری است . . .

                                         دعوت كن

منم حوا ! 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

1 نظر

 1. مانتانا

  آه
  من ناراضی را
  مرا به سرزمین بین المللی الکلها ببرید.
   
   

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This