صفحه را انتخاب کنید

چاره ديگری نداشتيم، گفت‌وگوی اشپيگل با البرادعی

چاره ديگری نداشتيم، گفت‌وگوی اشپيگل با البرادعی

 ناگفته‌های کودتای نظامی از زبان البرادعی ۷۱ ساله و برنده ی جايزه ی صلح نوبل: ما که پارلمان نداشتيم، فقط يک رئيس‌جمهور داشتيم که البته به شيوه‌ای دمکراتيک انتخاب شده بود ولی با ديکتاتوری حکومت می‌کرد. او به روح دمکراسی ضربه زد. با دستگاه قضايی در افتاد، مطبوعات را محدود کرد. حقوق زنان و اقليت‌های مذهبی را زير پا گذاشت. او از مقام خود برای رشد اخوان‌المسلمين استفاده کرد. ويژه خبرنامه گويا

boradei

اشپيگل: آقای البرادعی! شما با حکومت خودکامه ی مبارک جنگيديد. حالا شانه به شانه نظاميانی حرکت می کنيد که حکومت قانونی مرسی را سرنگون کردند. آيا برنده ی جايزه ی صلح نوبل اجازه ی همکاری با کودتا گران را دارد؟

البرادعی: اجازه بدهيد که يک نکته را برايتان روشن کنم. اين يک کودتا نيست. بيست مليون نفر به خيابان ها ريختند، چون ديگر راهی نمانده بود. بدون سرنگونی مرسی ما يا به سوی تشکيل دولتی فاشيستی پيش می رفتيم و يا جنگ داخلی در انتظارمان بود. ناچار به گرفتن تصميمی دردناک شديم. اين در چهارچوب قانون نبود، ولی چاره ی ديگری هم نداشتيم.

اشپيگل: يعنی پيامتان اينست که خيابان از پارلمان مهمتر است؟ البرادعی: نه. اما ما که پارلمان نداشتيم، فقط يک رئيس جمهور داشتيم که البته به شيوه ای دمکراتيک انتخاب شده بود ولی با ديکتاتوری حکومت می کرد. او به روح دمکراسی ضربه زد. با دستگاه قضايی در افتاد، مطبوعات را محدود کرد. حقوق زنان و اقليت های مذهبی را زير پا گذاشت. او از مقام خود برای رشد اخوان المسلمين استفاده کرد. ارزش های بنيادی را زير پا له کرد. و کشور را از نظر اقتصادی به قهقرا برد.

اشپيگل: هر قدر هم که بخواهيد اين عمل را توجيه کنيد، نمی توانيد آن را عملی دمکراتيک بخوانيد. البرادعی: ميزان را خيلی بالا نبريد. ما در مورد کشوری حرف می زنيم که سال ها زير سلطه ی ديکتاتوری بود. دمکراسی ما نوپاست.

اشپيگل: حالا اخوان المسلمين در مصر بطور دسته جمعی دستگير و زندانی می شوند؟ البرادعی: نبايد چنين اتفاقی بيفتد. نظاميان به من اطمينان داده اند که بسياری از گزارشات درباره ی دستگيری ها درست نيست. آمار مبالغه آميز است. دستگيری ها بی دليل نبوده. دلايلی مثل داشتن سلاح غير مجاز . به اسلاميست های جلوی ساختمان تلويزيون به اين دليل تير اندازی شد که مردم را تحريک کردند. من روزهاست که پيشنهاد پذ يرش اخوان را در روند دمکراتيک کشور مطرح کرده ام. هيچ کسی نبايد بدون دليلِ موجه به دادگاه احضار شود. با رئيس جمهور سابق مرسی بايد با احترام برخورد کرد. اين لازمه ی يک آشتی ملی است.

اشپيگل: بسياری درست برعکس اين فکر می کنند. سال گذشته خود شما هم در باب يک جنگ داخلی هشدار داديد. البرادعی: دقيقأ برای جلوگيری از رويارويی خونين، مداخله ی ارتش لازم بود. حتی اگر ديگ احساسات به جوش آيد. من اميدوارم خطر جنگ داخلی برطرف شود.

اشپيگل: خشم اخوان المسلمين و هواداران ميليونيش را دست کم نمی گيريد؟ چرا بايد بازهم به انتخابات علاقه نشان بدهند؟ البرادعی: مصر کشوری است که بشدت به دوپاره تقسيم شده. بدون آشتی ملی، آينده ای نداريم. اخوان المسلمين بخش بزرگی از جامعه هستند. من بسيار اميد دارم که در مذاکرات آينده شرکت کنند.

اشپيگل: فکر نمی کنيد که زياد به ارتشی اعتماد کرده ايد که در گذشته،هدف های خود را دنبال می کرد؟ البرادعیارتش اين بار اصراری به در دست گرفتن قدرت نداشت. نمی خواست به نحوی تهاجمی خود را در سياست وارد کند. ژنرال ها به مسئوليت تاريخی خود در فاجعه ای که در آن گرفتار آمده ايم، آگاهی دارند. من ارتش را بی تقصير نمی دانم.

اشپيگل: فکر نمی کنيد ارتش، شما را وجه المصالحه ی خود قرار می دهد؟ البرادعی: اين جا صحبت از اعتماد کورکورانه نيست. زمان جلسه ی بعدی با سران ارتش معلوم شده. آن ها به حرف های من گوش می کنند. خط قرمز من عدم همکاری با آن هائی ست که به دمکراسی و مدارا بی توجهند.

اشپيگل: راهکاری برای دوران گذار داريد؟ البرادعی: حداکثر تا يک سال آينده بايد انتخابات دمکراتيک برگزار شود. ما به يک قانون اساسی جديد نياز داريم که قابل سوءاستفاده نباشد، که عدالت و آزادی را برای تک تک افراد جامعه تضمين نمايد. ما به نهادهايی کارآمد نياز داريم، دستگاه قضايی مستقل، تفکيک قوا.

اشپيگل: رئيس جمهور امريکا باراک اوباما و وزير امور خارجه جان کری باشما تماس گرفتند. شما را رئيس جمهور آينده می دانند؟ البرادعی: من سعی کردم لزوم برکناری مرسی را برايشان توضيح بدهم. اما خودم رادر نقش رئيس جمهور آينده نمی بينم. دلم می خواهد از اعتبارم برای نزديکی مصری ها و آشتی آنان با يکديگر استفاده کنم.

اشپيگل: وزير امور خارجه ی آلمان وستروله سخن از «ضربه ی سنگينی به پيکره ی دمکراسی» می گويد. چطور می خواهيد اعتماد از دست رفته ی شرکای غربی تان را بدست آوريد؟ البرادعی: آلمانی ها بايد شرايط ما را درک کنند. آن ها بخوبی دشواری ساختن دمکراسی را پس از ديکتاتوری می شناسند. و آن ها اولين کشوری بودند که به سياست های ديکتاتور منشانه ی مرسی اعتراض کردند. من فقط از اعضای سازمان های سياسی که به تازگی دستگير و محاکمه شدند ياد می کنم. ما اميدواريم برلين از کمک های اقتصادی و همکاری مشورتی در ساختن نهادهای اقتصادی سرباز نزند. آنچه اهميت دارد درست کردن چشم انداز اقتصادی برای موج جوانان شجاعی است که برای دمکراسی بيشتر به خيابان ها ريختند.

اشپيگل: اگر درانتخابات بعدی، اخوان المسلمين شرکت کنند و برنده شوند، شما می توانيد نماينده ی آنان را بعنوان رئيس دولت بپذ يريد؟ البرادعی: بله، اگر اخوان المسلمين به دمکراسی گردن بگذارند و به پارلمان و قانون اساسی ملتزم باشند و از قدرت خود چون مرسی سوء استفاده نکند.

1 نظر

  1. Monmon

    An ineigleltnt point of view, well expressed! Thanks!

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This