In touch with Diverse Iranian Community

دو شعر از  سریا داودی حموله

0 103

[clear]

۱

ماهی‌ها در قرائت اول عمیق می‌خوابند

وقتی می‌میرند

از نسبت ما می‌پرسند

نمی دانند

همه‌ی زن‌ها

یک آیینه‌ی اضافی دارند!

۲

هیچ کس نمی‌تواند

در من جهت عوض کند

من می‌توانم

به نام تمام گیاهان بسوزم

از میان خطوط موازی بگویم

سایه‌ام

چقدر درخت دارد!

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال