ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از  سریا داودی حموله

در گفت‌و‌گو با سریا داودی حموله

[clear]

۱

ماهی‌ها در قرائت اول عمیق می‌خوابند

وقتی می‌میرند

از نسبت ما می‌پرسند

نمی دانند

همه‌ی زن‌ها

یک آیینه‌ی اضافی دارند!

۲

هیچ کس نمی‌تواند

در من جهت عوض کند

من می‌توانم

به نام تمام گیاهان بسوزم

از میان خطوط موازی بگویم

سایه‌ام

چقدر درخت دارد!

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از  سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US دو شعر از  سریا داودی حموله
fa_IR_Follow دو شعر از  سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_telegram دو شعر از  سریا داودی حموله
telegram_message دو شعر از  سریا داودی حموله
telegram دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_linkedin دو شعر از  سریا داودی حموله
icon_en_US دو شعر از  سریا داودی حموله
en_US_share دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_whatsapp دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_instagram دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_soundcloud دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_fbmessenger دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_youtube دو شعر از  سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_email دو شعر از  سریا داودی حموله
cute_pinterest دو شعر از  سریا داودی حموله
pinterest دو شعر از  سریا داودی حموله
fa_IR_save دو شعر از  سریا داودی حموله

Related posts

کوچ منصورکوشان

شهرگان

به یاد تینای «من و خواهرم»*

سپیده جدیری

جزئیات پیشنهاد ایران در مذاکرات ژنو فاش شد

شهرگان

اظهار نظر