صفحه را انتخاب کنید

به ياد و در سوكِ دكتر حسين فاطمی

به ياد و در سوكِ دكتر حسين فاطمی

ای سرورِ آزادگان ، يادت گرامی باد

 

وقتی كه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد ،

وقتی هزاران جان كنارِ جانِ تو جان داد ،

 

وقتی سرودِ « زنده بادت» بر لبت غلتيد ، *

خون‌خواهيَت را ای به خون آغشته ، فرمان داد

 

نامِ بلندت اينچنين ورد زبان‌ها شد

راه و روندت رهنمای رفتنِ ما شد

 

ديدی چسان در دامِ ، خود‌گسترده ، درافتاد ؟

ديدی كه آن بيماية ابله چه رسوا شد ؟

 

امروز چون ديروز باز از هولِ جان بگريخت

امروز چون ديروز در بيگانگان آويخت

 

بارِ دگر اين بي‌خرد با خفّت و خواری 

آن آبروي رفته را بر رويِ نامش ريخت

 

آخر به دامان كه ريزم اشك اين غم را

آخر كرا گويم غمِ اين درد و ماتم را

 

آوخ كه می سوزد هنوز آن خانه در‌ بيداد

شادا كه رفتی و نديدی اين جهنم را

 

هرگز مپنداری كه يادت می‌رود از ياد

هرگز مپنداری كه خاموش است اين فرياد

 

آزادگی با يادِ هر ‌آزاده ، می بالد

ای سرورِ آزادگان ، يادت گرامی باد

 

* « پاينده ايران، زنده باد دكتر مصدق» آخرين‌كلامش در كشتارگاه.

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This