صفحه را انتخاب کنید

چند قطعه از مهدی گنجوی

چند قطعه از مهدی گنجوی
Mehdi-Ganjavi

مهدی گنجوی

مهدی گنجوی، شاعر، نویسنده، مترجم و محقق مقیم تورنتوست که آثار و فعالیت‌های او را می‌توانید در وبسایت‌اش به آدرس: http://www.mehdiganjavi.com دنبال کنید.

او آثار متعددی در حوزه‌ی تألیف، ترجمه و پژوهش دارد که کتاب «غريبه‌هايی که در من زندگی می‌کنند» یکی از آنهاست.

تاریخ پخش خصوصی این کتاب، سال ۱۳۹۳ ذکر شده است.

Mehdi-Ganjavi-H

مهدی گنجوی

۱

ملافه از خار است. زن می‌گويد: “من با اندام‌هايم چند نفرم.” دوباره به سمت مرد می‌رود. مرد برای

ادامه دادنِ خودش نفس تازه می‌کند. خارها را که مرتب می‌کند، خارها او را مرتب می‌کنند.

وقتی که گرگ‌ها طول کوير را با بدن تو می‌دويدند، کويری در تو جای مناسب آب را نمی‌دانست.

۲

تخت از جنسِ ساعت است. عقربه‌های تخت زن و مردی هستند که می‌دانند رسيدن، عادتی ست که ما از رفتن داريم. گوشه‌ای کسی کتاب می‌نويسد. در کتاب او زن تمامِ گرگ‌های گرسنه را سير خواهد کرد و منتظر سير شدن، بدنش غذا می‌شود. نويسنده گرسنه که می‌شود ، کتاب خود را می‌خورد.

از لب‌های تو خون می‌چکيد. از لب‌های من يک پرسش: با خوردن بال‌هايت پرواز خواهم کرد؟

۳

در اتاق زن و مردی روی تخت دراز کشيده‌اند. مرگ کنارشان ايستاده. مرگ را که معرفی می‌کنند،

مرگ اصرار دارد که نيازی به معرفی نيست. از درون تلويزيون جمعيت زيادی خيره به اتاق نشسته‌اند.

به جای مرد و زن ناله می‌کنند. قاب تصوير که دور می‌شود رهبر ارکستر وقت ناله را با دست نشان

می‌دهد.

بدنت را که مرتب کردم ديدم که بخشی از بدنت نيست. با خنده گفتی برف وقت باريدن بدون رد پا ست.

۴

مرد و زن هر کار که می‌کنند، آينه چيز ديگر نشان می‌دهد. از هم دور می‌شوند و آينه تصوير هم

آغوشی را نشان می‌دهد. مرد می‌گويد ساعت، زمان را به مقدار کافی می‌بيند. آيينه اشتباه انسان بود که

بخشِ نادرستِ ديدن شد.

آينه‌ای را گذاشته‌ای جايی که وقتی می‌رسی، در آن می‌بينم که می‌روی. حق با تو بود پرنده از ما

که دور می‌شود پرنده می‌شود.

۵

شروع بدن معلوم نيست. زنی ست که در بدن خود آلت تناسلی چند حيوان را جمع کرده. مرد به اختيارِ خود، گونه‌ی حيوانِ خود را انتخاب می‌کند. در پشت سر يک فضاپيماست. فضانوردی در آن، آسمان

را گودالی می‌بيند که زمين به آن محتاج بود. کهکشان خاطره‌ای از غروب خورشيد ندارد.

در بزاقِ گرگ گوشت معنای خود را دارد.

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This