نویسنده : ریحانه ظهیری

https://www.shahrgon.com - 3 بارگذاری مطالب - 0 نظرات
زنان گزيده‌ها

“وابستگی یا استقلال، مسئله این است”

ریحانه ظهیری
شهرگان: انقلاب مى‌شود.  به اميد اينكه جايگاه تازه‌اى در جامعه پيدا كرده باشد دوش به دوش و پا به پاى مردان و پسران جوانى كه...
زنان گزيده‌ها

پدر خوانده هاى از دور خارج شده

ریحانه ظهیری
شهرگان: یكى از دلايل ما زمانى كه تصميم مى گيريم به عنوان يك نويسنده يا خبرنگار آزاد و مستقل فعاليت كنيم اين است كه مجبور...