نویسنده : سپیده زمانی

سپیده زمانی
4 بارگذاری مطالب - 0 نظرات
سپیده زمانی؛ شاعر و مترجم
ادبیات تازه‌ها ترجمه نقد و بررسی

نقدی بر پامپرنیکل / A Criticism Of PUMPERNICKEL

سپیده زمانی
  A Criticism Of PUMPERNICKEL Poetry, as its etymology says, in its Greek form “poesis,” means to create, to make, to pose; to pose the...