In touch with Diverse Iranian Community

دو شعر از ساره سکوت

رجعت 1-رنجم را از تن در می­‌آورم خیره می­‌شوم در سرخ که به سیاهی میل می‌­کند چیزی نمی­‌خورم تا خونم را به خورد خون ماشین­‌ها دهم می­‌گذارم مرا به…

دو شعر از ساره سکوت

۱دستهای بالا کشیدهء صبح از پنجرهحنجرهء مشبک حرفهای گفته نگفته وتصویر معکوس عشق روی شبکیهء خونینپاهای دراز کابوسها، بیرون زده از چشمها ، کش…

پادشاه آتش

نسخهء هجدهم ژوئن سال 2018 مجلهء نیویورکر- شعراین شعر را، با صدای شاعر  و به زبان اصلی ، در آدرس زیر بشنوید:…

دو شعر از ساره سکوت

ساره سکوت متولد سال ۱۳۶۳ خورشیدی در ایران است. تحصیلات دانشگاهی وی در ایران در رشته کامپیوتر و مهندسی شیمی پتروشیمی به دلیل مهاجرتش از ایران ناتمام ماند. پس از…

۳ شعر از ساره سکوت

ساره سکوت متولد سال ۱۳۶۳ خورشیدی در ایران است. تحصیلات دانشگاهی وی در ایران در رشته کامپیوتر و مهندسی شیمی پتروشیمی به دلیل مهاجرتش از ایران ناتمام ماند. پس…

چند شعر از ساره سکوت

بیوگرافی: ساره سکوت متولد سال 1363 خورشیدی در ایران است. تحصیلات دانشگاهی وی در ایران در رشته کامپیوتر و مهندسی شیمی پتروشیمی به دلیل مهاجرتش ناتمام ماند.…

سه شعر از ساره سکوت

ساره سکوت، متولد سال ۱۳۶۳ خورشیدی در ایران است. پس از مهاجرتش، در شهر تورنتو کانادا تحصیلاتش را در دو رشته  دستیاری دندانپزشکی و رشته علوم زیست- پزشکی…