In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی بایگانی

تغییر برای برابری

اهل کدام کشور هستی؟

متن سخنرانی فرانک فرید در نشست فعالان حقوق زن در نیویورک"اهل کدام کشور هستی ؟ ؟ Where are you from" "آیا قومیت می تواند عامل مهمی در مبارزه زنان برای دستیابی به حقوقشان باشد؟" وقتی که در مدرسه راهنمایی درس انگلیسی…
ادامه مطلب ...