In touch with Diverse Iranian Community

تازه‌ها

 Front page

گزارش

مقالات

شعر

ادبیات

معرفی و نقد و بررسی

گفت و گو

هنر

محیط زیست و طبیعت

معرفی کتاب | صدای مؤلف

پیشنهاد سردبير

زنان

نگاهی به کتاب «تا آزادی» شیرین عبادی- رمزگشایی «شخصی سیاسی» است

زندگینامه‌ها، بخشی از تاریخ هر کشور است که نه به دست مورخین، که به قلم کسانی نوشته می‌شود که با تکیه بر عاملیت فردی خویش قصد افزودن برگی به اوراق تاریخ سرزمین خویش دارند.در این حوزه زندگینامه‌های…

گوناگون