آشیان / آينه در آينه / تغییر برای برابری

تغییر برای برابری

اهل کدام کشور هستی؟

متن سخنرانی فرانک فرید در نشست فعالان حقوق زن در نیویورک "اهل کدام کشور هستی ؟ ؟ Where are you from" "آیا قومیت می تواند عامل مهمی در مبارزه زنان برای دستیابی به حقوقشان باشد؟" وقتی که در مدرسه راهنمایی درس انگلیسی می خواندیم، (Where are you from )سوال جالبی …

بیشتر بخوانید