صفحه را انتخاب کنید

دسته: زنان

جنبش زنان از اسطوره‌های تاریخی تا ورود به قلمرو سیاست

دکتر نگین ساسانفر جنبش‌های فمینیستی در متن تحولات اجتماعی به مثابه یک نیروی پیشگام و تاثیرگذار درتاریخ معاصر ایران توانسته است نقش‌ بسزایی را ایفاکند. بانگاهی به حضورمستمر و پیگیر جنبش‌های زنان در سیر رویدادهای تاریخی از مشروطیت...

آفرَت

مادرم گوشت را وَرز می‌دهد تا شکل دایره شود و کوفته قلقلی درست کند و به شکل‌گرفتن زندگی من فکر...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان