دسته‌بندی : جنبش اعتراضی آبان ۹۸

جنبش اعتراضی آبان ۹۸

جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

رضا خان‌بهادر
در آغاز بیست و سی بود و کلمه حجابش‌ را پرچم‌ کرد به نیزار گریخت‌ به اول مثنوی‌ برگشت حکایت‌ نی را سوزاند‌ کلمه در...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر صفحه اول ويژه‌‌نامه

می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی

رضا مقصدی
می‌خواستی ترانه سُرای وطن شوی چشم تو از کدام غزل، آب خورده است ؟ای شوکت ِ شریف ِغزا ل ِ قصیده ها ! آواز تازه...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

ساناز داودزاده فر
«به مصلوبان آزادی» برای مردم کشورم که در خیابان مصلوب می شوند: این پاییز چقدر گرم استوقتی با گلوله قلب‌هایمان را داغ می کنند.ماجنازه‌هامان رابرای...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

رضا روزبهانی
شعری از رضا روزبهانی برای شهدای حوادث اخیر پیش‌گویانی که بشارت برهنگی دادندانگار آنها هم نمی‌دانستند که ما دانه‌های انگوری هستیم که اگر زمانی خاکمان...
تازه‌ها جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

رضا فرمند
کتاب ایران ورق می‌خورد از بلندای شعر به کتاب شگفت ایران نگاه می‌کنم که در زمین و آسمان ورق می‌خواند * بادهای آگاهی به کتاب...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

علی کاکاوند
“دو قلب و کشاله‌های ران” تو بزرگ شده‌ای شیرین! در ایران بزرگ شده‌ای  یعنی به سن زندان رسیده‌ای.  قد کشیده‌ای آنقدر که بتوانی کشیده شوی...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

م. روان‌شید
برای بغض پنهان‌مانبه نیکتا اسفندان صورتگرِ مغموماین روزهاگل‌اندامِ ما راچگونه به تصویر می‌کشد؟زالِ مرده در خیابانچه می‌داند از رودابه‌‌ی زخمی در خانهو شاعرانِ لالاز زخم‌های...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

سابیر هاکا
“امشب هرچه باران ببارد برای من است” چه وحشتی ست در انجماد لحظه‌هایی که خیره می‌ماند انسانی در انسانی دیگر انگار چشم‌ها بیاد می‌آورند یکدیگر...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

علی میرحیدری
“رایش‌ اسلامی” ” آلدوی”  عقده ای  دیوونه ابتکار ِ شکنجه ها بودم همه ی نازیارو پوست کندم خنده ای پشت ضجه ها بودم (1) پشت...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

حبیب موسوی
در تاریکی و بینِ هیولاهایش سعی کنیم حسِ زنی باشیم که از خطرِ سیب بودن، اطمینان دارد پسرش که می‌رود به خیابان می‌گوید می‌ترسم یکی...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

سیدمهدی موسوی
لبخند می‌زدم به مسلسل‌ها از لمس اشک‌هات برآشفتم در کوچه‌هام بوی چه می‌آمد من پشت ماسک با تو چه می‌گفتم از پشت ماسک، عاشق تو...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

محمدرضا حاج رستم بگلو
اوین یک در به دیوار و دری رو به درک دارد اوین رو به زمین صدها در دل خوش‌کُنک دارد اوین دیو و اوین دار...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

محمد تنگستانی
«اسرائیل» کارت کنار تلفن قرمز در اتاق خواب است دو شنبه گذشته بانک نامه‌داده بود  برای امنیت حساب، شماره‌ها را عوض کنم ۱۹۴۸ کد جدید...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

علیرضا بشارتی
و خون توی رگش اعتصاب خواهد کرد شبی علیه خودش انقلاب خواهد کرد به ما که تک تک اعضای پیکرش بودیم بجای لطف و تعامل،...
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

فاطمه اختصاری
چراغ کوچکی از دور می‌زند سوسو چراغِ بی‌نفسی در هوای آلوده مگس‌تر از همه‌ی روزهای زندگی‌ام به شیشه چسبیدم با تلاش بیهوده خطوطِ خونی اخبار...