In touch with Diverse Iranian Community

اشعاری از سمیه فرهمندیان

فرهمندیان، سمیه؛ نویسنده و شاعر از سال ۸۴ نوشتن را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کند. اولین رمان او به نام " آیدا می دود" در سال ۹۲ توسط نشر آموت منتشر شد. این رمان برنده‌ی جایزه ادبی رمان ماندگار تهران شد. دو دفتر شعر و دو رمان آماده‌ی انتشار…