نویسنده : سابیر هاکا

970 بارگذاری مطالب - 1 نظرات
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

سابیر هاکا
“امشب هرچه باران ببارد برای من است” چه وحشتی ست در انجماد لحظه‌هایی که خیره می‌ماند انسانی در انسانی دیگر انگار چشم‌ها بیاد می‌آورند یکدیگر...