In touch with Diverse Iranian Community

چند شعر از  ری‌را عباسی

 ری‌را عباسی (خرم‌آباد 9 خرداد 1341- )؛ نویسنده، شاعر و بنیان‌گذار شعر صلح. وی عضو جنبش جهانی شعر برای تغییر در جهان است. در سال 1366 ساکن تهران شد و همزمان شعر و رمان را در همان سال آغاز کرد. اولین شعرهایش در مجله‌های آدینه، کلک  و دنیای…