نویسنده : اسماعیل خویی

2245 بارگذاری مطالب - 8 نظرات
ادبیات پیشنهاد سردبير شعر

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی

اسماعیل خویی
سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی (اختصاصی شهروند بی سی)   سربازِ وطن برای جمشیدِ دانایی فر، با آرزوی شکیبایی برای مادر و خانواده‌اش،...