نویسنده : رضا خان‌بهادر

2215 بارگذاری مطالب - 8 نظرات
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

رضا خان‌بهادر
در آغاز بیست و سی بود و کلمه حجابش‌ را پرچم‌ کرد به نیزار گریخت‌ به اول مثنوی‌ برگشت حکایت‌ نی را سوزاند‌ کلمه در...