نویسنده : ساناز داودزاده فر

970 بارگذاری مطالب - 1 نظرات
جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

ساناز داودزاده فر
«به مصلوبان آزادی» برای مردم کشورم که در خیابان مصلوب می شوند: این پاییز چقدر گرم استوقتی با گلوله قلب‌هایمان را داغ می کنند.ماجنازه‌هامان رابرای...