نویسنده : فریدون کریمی بوشهری

2258 بارگذاری مطالب - 9 نظرات
ادبیات داستان و رمان

قطار سریع السیر پنج و نیم بعد از ظهر

فریدون کریمی بوشهری
 بسیاری از تصمیماتی که در زندگی گرفته بود اشتباه بود و یا که بعدا ثابت شد که اشتباه کرده است. بیشتر خودش را مقصر می‌‌دانست...