نویسنده : یاشار خواجه دولت آبادی

2291 بارگذاری مطالب - 10 نظرات
پیشنهاد سردبير نقد و بررسی

نقد و تحلیلی بر سه اثر سامان سایبانی

یاشار خواجه دولت آبادی
نوشته: یاشار خواجه دولت‌آبادی   چنانچه پیش از این هم در اکثر نقدها و تحلیل‌های خود از آثار ادبی، صراحتاً به این موضوع اشاره کردم،...
گزيده‌ها نقد و بررسی

مقاله‌ی تحلیلی آثار سید‌مهدی موسوی از دیدگاه روانشناختی 

  بی گمان غزل پست مدرن یکی از جریان های شعری موفق و تاثیرگذار ادبیات معاصر است که با وجود مخالفت های زیاد توانسته خود...
تازه‌ها گزيده‌ها نقد و بررسی

دیدگاه فرمالیستی و شکل گیری محتوا با پرداخت فرم و ساختار 

سکندری می خورد/سر به سر انگشت راست کرده ای به خمودن_انگشت فرو کرده ای به لهیدن_له له زنان زبان از تکلم فرو ریخته به ریز...