صفحه را انتخاب کنید

بيش از ۱۰۰ نويسنده خواستار لغو فوری مجوز چاپ کتاب شدند

بيش از ۱۰۰ نويسنده خواستار لغو فوری مجوز چاپ کتاب شدند

"حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی، هنری و اطلاعات دسترسی پيدا کنند و آنگاه خود به داوری و نقد بپردازند. برای برون‌رفت از وضع بسيار اسفناک عرصه‌ کتاب و بهبود شرايط نويسندگان و برای برخورداری جامعه از ادبياتی که شايسته مردم آزادانديش ايران باشد، می‌بايست «مجوز چاپ کتاب» لغو شود."

بيش از ۱۰۰ نويسنده ايرانی با انتشار بيانيه‌ای خواهان لغو مجوز چاپ کتاب شدند. نویسندگانی که مایل به امضای متن زیر هستند میتوانند نام و عنوان خود (نویسنده، شاعر، مترجم) را به آدرس  ایمیل:  nevisand1391@gmail.com ارسال کنند.

تقلاهای چند سال اخير وزارت ارشاد و ديگر دستگاه‌های همسو، برای اعمال هر چه شديدتر سانسور و ايجاد محدوديت‌ها و تنگناهای بيشتر در راه چاپ و انتشار کتاب بار ديگر ثابت کرد که افول و نزول شأن کتاب و کتاب‌خوانی رابطه‌ی مستقيمی با سانسور دارد. (نقش وخامت وضع معيشتی مردم حديث ديگری است.)

در اين چند سال که تيغ سانسور فزونتر و تيزتر از گذشته بر شريان‌های انتشار کتاب گذارده شده، سقوط تيراژ کتاب‌ها نيز بيشتر شده است. اگر پنج سال پيش تيراژ دوهزار نسخه‌ای تيراژی معمول بود، اکنون اين تيراژ به کمتر از يک هزار نسخه رسيده است؛ آن هم در جامعه‌ای که بيش از هفتادوپنج ميليون جمعيت دارد و هفتاد درصد اين جمعيت جوان‌اند؛ جوانانی تشنه‌ی دانستن و کشف کردن.

با اين همه، اگر می‌بينيم که به کتاب و کتاب‌خوانی اعتنايی درخور نمي‌شود برای آن است که سانسور دولتی، شأن نويسندگی و کتاب و اعتماد مردم به کتاب را سخت کاهش داده است.

در اينجا قصد نداريم به تبعات اين پديده نامبارک بر زندگی نويسندگان و پديدآورندگان کتاب بپردازيم زيرا رنجنامه‌ی آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

ايران از معدود کشورهايی است که در ابتدای قرن بيست و يکم هنوز هم نويسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت “مجوز چاپ” بگيرند. «مجوزی» که حتی در قانون اساسی حاکميت نيز به آن اشاره‌ای نشده است.

در حقيقت اين روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بيان، خلاقيت و معاش نويسندگان از جانب دولت است تا بتواند ديدگاه‌های خود را بر آثار نويسندگان تحميل کند؛ حربه‌ای است برای اعمال تبعيض ميان نويسندگان و سوق دادن آنها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکميت در عرصه‌ ادبيات، هنر و انديشه.

نويسندگان بايد بتوانند آزادانه بينديشند و حاصل انديشه و هنر خود را آزادانه عرضه کنند.

وانگهی، حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی ، هنری و اطلاعات دسترسی پيدا کنند و آنگاه خود به داوری و نقد بپردازند. برای برون‌رفت از وضع بسيار اسفناک عرصه‌ کتاب و بهبود شرايط نويسندگان و برای برخورداری جامعه از ادبياتی که شايسته مردم آزادانديش ايران باشد، می‌بايست «مجوز چاپ کتاب» لغو شود.

ما نويسندگان امضا کننده اين متن ، خواهان لغو فوری «مجوزچاپ کتاب» و کليه‌ مقررات و قوانين مربوط به آن هستيم.

بکتاش آبتين (شاعر و فيلمساز)
عليرضا آبيز (شاعر و مترجم)
عليرضا آدينه (شاعر)
مهناز آذرنيا (شاعر)
سعيد آرمات (شاعر)
محمد آشور (شاعر)
وحيد آقاجانی (شاعر)
مريم آموسا (شاعر و روزنامه‌نگار)
بابک احمدی (نويسنده و پژوهشگر)
پروين اردلان (نويسنده)
محمود استادمحمد (نويسنده)
فروغ اسدپور (نويسنده و مترجم)
سعيد اسکندری (شاعر)
حسن اصغری (نويسنده)
سامان اصفهانی (شاعر و نويسنده)
روحی افسر (مترجم و ويراستار)
مجيد امين‌مؤيد (مترجم)
رحمان امينی (نويسنده)
علی ايرانلو (نويسنده)
علی باباچاهی (شاعر و نويسنده)
پرويز بابايی (مترجم)
کيوان باژن (نويسنده)
رضا براهنی (نويسنده و شاعر)
سعيد بهبهانی (شاعر و نويسنده)
سيمين بهبهانی (شاعر)
عليرضا بهنام (شاعر)
يونس تراکمه (نويسنده)
محسن توحيديان (شاعر)
علی جانوند (شاعر و نويسنده)
عليرضا جباری (مترجم)
جميله جليل‌زاده (شاعر)
ستار جليل‌زاده (مترجم)
کامران جمالی (شاعر و نويسنده)
فرشيد جوانبخش (شاعر)
جاهد جهانشاهی (مترجم)
چوکا چکاد (نويسنده و مترجم)
فرخنده حاجی‌زاده (نويسنده و شاعر)
حسين حضرتی (نويسنده)
محسن حکيمی (مترجم و نويسنده)‌
قباد حيدر (نويسنده وشاعر)
رضا حيرانی (شاعر)
مهين خديوی (شاعر)
محمد خليلی (شاعر)
رضا خندان/ مهابادی (نويسنده)
هادی خوانساری (شاعر)
مظفر درفشی (شاعر و نويسنده)
علی‌اشرف درويشيان (نويسنده)
حامد رحمتی (شاعر و مترجم)
خليل رشنوی (نويسنده)
مصطفی رضيع (مترجم)
شهرام رفيع‌زاده (شاعر)‌
م. روانشيد (شاعر و نويسنده)
يداله رويايی (شاعر)
ناصر زرافشان (مترجم و نويسنده)
محمد زندی (شاعر)
غلامحسين سالمی (نويسنده)
فاطمه سرحدی‌زاده (مترجم)
محمدعلی شاکری‌يکتا (شاعر)
مسيحا شمس (نويسنده)
سردار شمس آوری (شاعر)
رضا شنطيا (شاعر)
مظاهر شهامت (شاعر و نويسنده)
محمدحسن شهسواری (نويسنده)
سيدعلی صالحی (شاعر)
حسن صانعی (شاعر)
پرويز صداقت (مترجم)
حسن صفدری (شاعر و مترجم)
فرزانه طاهری (مترجم)
محمد حسين طهماسب‌ پورشهرک (شاعر و نويسنده)
هوشنگ عاشورزاده (نويسنده)
رضا عباسی (شاعر و نويسنده)
علی عبدالهی (شاعرومترجم)
محمدعلی عمويی (مترجم)
احمد فتحی (نويسنده و شاعر)
پوران فرخزاد (نويسنده و شاعر)
ابوالقاسم فرهنگ (نويسنده)
جواد قاسمی (شاعر)
محمد قائد (نويسنده و مترجم)
علی قنبری (شاعر)
ناهيد کبيری (نويسنده، شاعر و مترجم)
فرهاد کشوری (نويسنده)
عبداله کوثری (مترجم)
منيژه گازرانی (نويسنده و ويراستار)
سعدی گلبيانی (نويسنده)
باربد گلشيری (نويسنده و مترجم)
ليلی گلهداران (شاعر)
محسن مالجو (نويسنده) 
محمد مالجو (مترجم)
جواد مجابی (شاعر و نويسنده)
مه‌آ محقق (شاعر)
شيدا محمدی (شاعر)
رضا مرادی اسپيلی (شاعر و مترجم)
محمدحسن مرتجا (شاعر)
حسن مرتضوی (مترجم)
پرويز مسجدی (نويسنده)
اکبر معصوم بيگی (مترجم و نويسنده)
اقبال معتضدی (نويسنده، شاعر و مترجم)
محمود معتقدی (شاعر)
داريوش معمار (شاعر و نويسنده)
شهين منصوری‌آرانی (شاعر)
جميله موسوی (شاعر)
نسترن موسوی (مترجم و نويسنده)
فيروزه مهاجر (مترجم)
عليشاه مولوی (شاعر)
روحاله مهد‌ی‌پورعمرانی (نويسنده)
اصغر مهدی‌زادگان (مترجم)
مسعود ميری (نويسنده و شاعر)
منيژه نجم‌عراقی (مترجم)
علی نگهبان (نويسنده)
ناصر وحدتی (نويسنده و شاعر)
کورش همه‌خانی (شاعر)

 

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This