صفحه را انتخاب کنید

شهرزاد» را آتش زدند و با شلاق به جان شعله‌ورش افتادند

شهرزاد» را آتش زدند و با شلاق به جان شعله‌ورش افتادند

(بخش نهم) *

مجيد تراب پور حلب بنزين را روی سر شهرزاد که توی چادر طناب پيچ شده بود و میانه‌ی منطقه‌ی سيمانی نشسته بود ريخت به طوری که تمام بدن شهرزاد بنزينی شد، و بعد بقيه بنزين را حلقه وار دور واطراف منطقه سيمانی خالی کرد. حسن بی بی کبريتی کشيد و آن را روی شهرزاد انداخت و حلقه‌ی بنزين دور منطقه‌ی سيمانی را هم آتش زد.

***

[…. آذر ماه سال ۱۳۶۰ خبر می‌دهند که در زندان زنان عادل آباد شيراز زندانيان قصد «کودتا» دارند. کودتائی که نام کودتای «فلفل و نمک» به خودش گرفت. شهرزاد يکی از زندانيان فدائی با جمع آوری فلفل و نمک با برخی از زندانيان قصد عمليات و فرار داشتند. اين طرح توسط پاسدار نفوذی‌ای به نام ناهيد، لو رفت و ابتدا به پاسدار رحيمی، مسؤل بند ۴ زندان اطلاع داده شد.

شهرزاد را زير شکنجه بردند و ۱۰۰ ضربه شلاق در حضور زندانيان زدند، زندانيان زن را جمع کردند و مجيد تراب پور در برابر چشم زنان زندانی بيرحمانه ۱۰۰ ضربه شلاق را زد. يادم هست که من از رحيمی پرسيدم طبق کدام دستور به شهرزاد ۱۰۰ ضربه شلاق زديد که رحيمی که دستور زدن شلاق صادر کرده بود، گفت: «کار انقلابی نياز به دستور ندارد». (رحيمی بعدها در جبهه کشته شد.)]

شهرزاد را به زندان سپاه، و به سلول مجرد در زيرزمين بند شماره سه اين زندان منتقل کردند. آنجا جعفر جوانمردی، حسن بی بی و حميد بهانشی بارها به او تجاوز کردند. کسان ديگری هم به او تجاوز کردند طوری که گفته شد آلت تناسلی و مقعد او دچار پارگی‌های عميقی شده بود. غالباً لباس‌ها و پاهای اش خونی بود. شهرزاد مدت‌ها بدون هواخوری و حمام در آن سلول نگهداری می‌شد، سلولی که بوی خون و تعفن از آن می‌آمد و در مواقعی پوشيده از خون می‌شد. روزی در راهرو سيد ضياء مير عماد را ديدم، کوتاه قد وبا پاهائی کوتاه تر از بالا تنه‌اش، عينک دودی می‌زد، موجودی خبيث و خطرناک بود. پرسيد: «حاج آقا کجا؟ » گفتم : «می‌روم دفترم» از من خواست با او برای ديدن شهرزاد بروم. قبول کردم. شهرزاد که آش و لاش بود برای دادخواهی شروع به شکايت بردن به سيد ضيا ميرعمادی، که ظاهراً برای رسيدگی به وضع او آمده بود، کرد. شهرزاد از بدرفتاری‌ها و تجاوزها گفت، واز توهین‌هایی که به او و خانواده‌اش می‌کردند شکايت کرد. مير عماد اما اجازه نداد شهرزاد حرف‌های اش را تمام کند و با تشر به او گفت: «من هم خانواده ضد انقلابی تو رو می‌شناسم و…» ميرعماد داشت حرف می‌زد که شهرزاد عصبانی شد و شروع کرد به شعار دادن و توهين کردن به ميرعماد و خمينی. حسن بی بی، شکنجه گر و بازجو که ميرعماد را همراهی می‌کرد شهرزاد را به گوشه ای از سلول برد و با مشت و لگد به جان اش افتاد. شهرزاد اما دست از شعار دادن عليه رژيم و خمينی بر نداشت. ميرعماد که سخت عصبانی شده بود حسن بی بی را صدا زد و به او گفت : «بلدی که چيکار کنی؟ ما تصميمه مونو گرفتيم»، و حسن بی بی هم پاسخ مثبت داد. در همين موقع سه تن از زنان شکنجه گر و بازجو مريم موسوی، سيمين و لعبت هم آمدند. حسن به آنان گفت که روسری شهرزاد را بردارند و با آن از زير سينه‌هایش دست‌های شهرزاد را به حالت خبردار محکم به پهلو هایش ببندند. چادری از وسط، روی سرش بياندازيد و آن را طناب پيچ کنند. در واقع می‌خواستند دست‌های شهرزاد دو بار بسته شود. پاهایش را برای اينکه بتواند راه برود آزاد گذاشتند. مير عماد از زنان شکنجه گر خواست شهرزاد را ببرند به ميدان «تورونه».
«ميدان تورونه» منطقه کوچک سيمانی شده‌ای بود که قرار بود پايه‌های تانکر آب در آنجا کار بگذارند. اطراف اين منطقه را کاج‌های قديمی پوشانده بودند. مريم و سيمين و لعبت، شهرزاد را که درون چادر طناب پيچ شده بود به آن منطقه بردند. شهرزاد را وسط محوطه سيمانی روی زمين نشاندند. شهرزاد تکان نمی‌خورد، شايد او که چشم‌هایش را هم چشم بند و هم چادرپوشانده بودند، خيال می‌کرد به سلول ديگری منتقل شده است، چون زمين اکثر سلول‌ها سيمانی بود. خليل تراب پور، مجيد تراب پور (اين دو برادر بودند)، حسن بی بی، حسين به افقی و حميد بهانشی هر کدام شلاق به دست در اطراف منطقه سيمانی ايستادند. سرمست اخلاق تابنده هم داشت گودالی پای يکی از کاج‌ها حفر می‌کرد. سيد ضياء ميرعماد کنار من بود. از او پرسيدم : «چيکار می‌خواهید بکنيد؟» گفت: «حاجی خواهيد ديد، ما کارمان را بلديم». پيتی بنزين آوردند، از آن پیت‌های ۱۰ ليتری. دو باره پرسيدم : «سيد می‌خواهید چه بکنيد؟» گفت: «خواهيد ديد، صبر بفرمائيد». مجيد تراب پور حلب بنزين را روی سر شهرزاد که پيچيده در چادر در میانه‌ی منطقه‌ی سيمانی نشسته بود ريخت به طوری که تمام بدن شهرزاد بنزينی شد، و بعد بقيه بنزين را حلقه وارد دور واطراف منطقه سيمانی خالی کرد. حسن بی بی کبريتی کشيد و آن را روی شهرزاد انداخت و حلقه‌ی بنزين دور منطقه‌ی سيمان شده را هم آتش زد. آتش به ناگهان شعله ور شد وتمام آن محوطه را پوشاند. شهرزاد شعله ور شده در ميان حلقه‌ی آتش ضجه زنان و نعره زنان می‌سوخت، و چون پاهای اش را آزاد گذاشته بودند به اين سو و آن سو می‌دوید و وقتی به حلقه آتش که دورش شعله ور بود نزديک می‌شد يکی از آن ۵ نفر با شلاق بر بدن اش می‌کوبید تا او پا از حلقه آتش بيرون نگذارد. بوی گوشت سوخته فضا را پوشانده بود. صدای ترکيدن اعضای بدن شهرزاد را که ديگر روی زمين افتاده بود و می‌سوخت می‌شنیدم، صدای ترکيدن جمجمه‌اش را هم شنيدم. بعد از ۲۰ تا ۲۵ دقيقه شهرزاد تبديل به کپه‌ای خاکستر شد. آتش که خاموش شد سر مست اخلاق تابنده با بيل خاکستر شهرزاد را درون گودالی که پای يکی از کاج‌ها حفر کرده بود، ريخت. روی گودال را هم چنان با کوبيدن بيل صاف کرد که انگار نه انگار گودالی آنجا حفر شده بود.

وقتی از زندان بيرون می‌رفتم انگار شهرزاد هم با من بود، آن دختر ۲۷ ساله‌ی شجاع که دانشجوی دانشگاه شيراز و اهل مشهد بود.  شيرزنی بود اين دختر، با آن قد نسبتاً بلند، پوست تيره، موهای بلند مشکی، چشم‌های درشت و زيبا و صورت باريک و کشيده، دست از سرم برنمی داشت. با خودم گفتم : «خداوندا، ما داريم چيکار می‌کنیم، خداوندا، باورم نمی‌شود، خداوندا کمکم کن».

پی‌نوشت‌ها:

———–

 * سلسله مطالبی که نهمين بخش آن را خوانديد، اظهارات يکی از کارکنان سابق قوه قضائيه حکومت اسلامی درشکنجه گاه‌ها و زندان‌های اين حکومت، و در جبهه جنگ است. او به عنوان شاهد تجاوز به دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه واعدام زندانيان سياسی و عقيدتی از گوشه‌هایی از جنایت‌های پنهان مانده‌ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می‌دارد. (با توجه به اينکه در زندان‌ها حکومت اسلامی، شاغلين در زندان‌ها از نام‌های متعدد و مستعار استفاده می‌کردند – و می‌کنند- نام‌ها و فامیلی‌ها می‌توانند واقعی و حقيقی نباشند) م. ن

۱ توضيح در مورد يک انتقاد:

خواننده ارجمندی با نام «ناظر» در بخش کامنت های گفت و گوی بخش هفتم، منتشر شده در تارنمای عصر نو، نوشته است:

«اطلاعات نادرستی در اين نوشته است. احمد وحيد دستجردی، معاون وزارت دفاع بود که امروز برکنار شد. سابقه عملياتی و امنيتی ندارد. مرتضی رضايی فرمانده سپاه در اوايل انقلاب و قايم مقام سپاه در دوره فرماندهی رحيم صفوی بود. بهتر است آقای نقره‌کار در مورد صحت اطلاعات منبع خود‌‌ دقت کند»

«ناظر» ارجمند : در نوشته‌ی مورد نظر (بخش هفتم) به پست سابق احمد وحيد دستجردی و سابقه عملياتی و امنيتی او اصلن اشاره‌ای نشده است و اطلاعاتی در اين مورد داده نشده است که صحبت بر سر صحت و سقم آن اطلاعات باشد. اما «ناظر» عزيز درست می گوئيد و اقای احمد وحيد دستجردی معاون وزارت دفاع بودند و سابقه عملياتی و امنيتی هم ندارند. در واقع بايد از شما سپاسگزار بود که با اضافه کردن اين نکات مطلب را کامل‌تر کرده‌اید. آقای مرتضی رضائی فرمانده سپاه در اوايل انقلاب نبودند، اولين فرمانده سپاه ابو شريف (عباس زمانيان) بود و بعد محسن رضائی، که در نوشته اشاره شده که آقای مرتضی رضائی نسبتی با محسن رضائی ندارد. اين نکته درست است که که اقای مرتضی رضائی قائم مقام سپاه در دوره رحيم صفوی بود، و سپاس مجدد از شما که به اين نکته تکميلی هم اشاره کرديد.

 

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This