صفحه را انتخاب کنید

جهان پس از ۲۰۳۰

جهان پس از ۲۰۳۰

آخرین تحقیقات اقتصادی موسسه حسابرسی PWC (Price Water house Coopers) در مورد پیش بینی اقتصاد جهان از سال‌های 2030 تا 2060 نشان دهنده تغییرات شگرف و ایجاد قدرت‌های نوظهور و تغییر قطب بندی و بلوك‌های اقتصادی است.

سرعت رشد سرمایه‌داری جهانی و نقش بازارهای نوظهور‌، اقتصادجهان را متلاطم و نقشه راه و كره خاكی را متناقض و پرپیچ و خم كرده است.

حجم تولید داخلی چین در سال 2060 (170 تریلیون دلار) به تنهایی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی 162 كشور جهان در سال 2017 (95 تریلیون دلار) خواهد شد. لذا ترس و واهمه آمریكا از نقش چین در شرایط فعلی و آینده‌، قابل تأمل و تعمق میگردد!

‌اندونزی به چهارمین قدرت اقتصادی جهان (1/26 تریلیون دلار) و روسیه به پنجمین جایگاه جهان (4/14 تریلیون دلار) دست خواهند یافت. تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی با دارا شدن 7/6 تریلیون دلار جایگاه سیزدهم جهان و ایران با دارا شدن 1/6 تریلیون دلار به جایگاه 15 جهان (قبل از کره جنوبی و کانادا) را اشغال خواهند كرد.

البته نباید فراموش كرد كه این برآورد و پیش‌بینی‌ها با قرض تداوم رشد اقتصادی و در شرایط صلح جهانی صورت گرفته لذا هم دولتمردان و هم مسولان باید كوشش نمایند از ورود به ورطه جنگ و درگیری و هر گونه ماجراجوئی كه ظرفیت اقتصادی كشور را به سراشیبی سوق خواهد داد، اجتناب و کوشش نمایند وهزینه‌های رفاه اجتماعی را که موجب بهبود کارآئی کار و نشاط جامعه کاروتولید می‌شود را به‌ بهای نابرابری بی‌سامان اقتصادی و پرکردن جیب رانت‌خواران دلال و طفیلی، ویران‌سازی نیروی انسانی را انجام ندهند و از بکار‌بردن تئوری‌های ویرانگر کسانی که خود رانت‌بگیر دولت بوده و هستند (خانه و آپارتمان‌های سهمیه‌ای و…)  برحذر باشند. نمایه زیر قدرت‌های اقتصادی بیست گانه را از 2030 تا 2060 بر اساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش جایگزینی به میلیون دلار(مستخرجه از گزارش PWC) نمایش می دهد.

رتبه

کشور

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

1

China

54,274

67,578

83,308

101,069

121,392

144,344

170,017

2

India

26,551

34,130

43,438

54,407

67,465

82,821

100,714

3

USA

30,632

35,507

40,749

46,023

51,461

56,966

62,466

4

Indonesia

7,457

9,464

11,892

14,706

18,003

21,820

26,197

5

Russia

6,303

7,446

8,709

10,025

11,425

12,889

14,405

6

Brazil

5,307

6,332

7,481

8,698

10,012

11,410

12,879

7

Mexico

4,273

5,253

6,394

7,660

9,084

10,665

12,404

8

Japan

7,505

8,387

9,280

10,104

10,892

11,624

12,288

9

Turkey

4,091

5,016

6,090

7,275

8,605

10,076

11,688

10

Germany

6,136

6,882

7,642

8,351

9,035

9,677

10,267

11

UK

4,507

5,219

5,985

6,754

7,546

8,346

9,144

12

France

4,475

5,173

5,920

6,667

7,434

8,206

8,973

13

Saudi Arabia

2,898

3,435

4,030

4,653

5,320

6,020

6,749

14

Italy

3,347

3,815

4,305

4,781

5,257

5,722

6,170

15

Iran

3,053

3,520

4,020

4,517

5,025

5,534

6,038

16

South Korea

3,419

3,871

4,339

4,787

5,228

5,653

6,055

17

Thiland

2,239

2,692

3,205

3,756

4,357

5,003

5,692

18

Canada

2,778

3,212

3,677

4,142

4,619

5,100

5,577

19

Spain

2,789

3,212

3,663

4,110

4,566

5,022

5,471

20

Australia

2,096

2,418

2,762

3,105

3,456

3,808

4,156

Total

184,129

222,565

266,890

315,591

370,183

430,708

497,351

 


  • غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This