صفحه را انتخاب کنید

سایت‌های آموزشی در اینترنت

سایت‌های آموزشی در اینترنت

همزمان با بازگشایی مدارس بد نیست نگاهی به برخی سایت‌ها با محتوای آموزشی بیندازیم که در کنار دروس مدرسه‌ای می‌توانند مهارت‌های درسی دانش‌آموزان را بالاتر ببرند. لطفا توجه داشته باشید که بعضی از سایت‌های از کاربران ثبت‌نام رایگان درخواست خواهند کرد و احتمال دارد که بعضی از لینک‌ها نیز بعد از مدتی جابجا شده باشند.

* سایت‌های زیر شامل ویدیو و درس است:

* Khan Academy: http://www.khanacademy.org/

* TedEd: http://ed.ted.com/lessons

* Instead of TV, You Should Watch: http://unplugthetv.com/archive

* سایت‌هایی که معلومات دانش‌آموزان را چک می‌کنند:

* Free Rice: http://freerice.com/category

* Lizard Point: http://lizardpoint.com/

* Math Run: http://mathrun.net/

* سایت‌های درسی:

* Biology (Grades 9 -12): http://www.ck12.org/book/Biology-I—Honors/r2/

* Chemistry (Grades 10 – 12): http://www.curriki.org/xwiki/bin/view/Coll_siyavula/FHSSTChemistryCourse?bc=

* Engineering for High School (Grades 9 – 12): http://www.ck12.org/book/Engineering%253A-An-Introduction-for-High-School/r1/

* Algebra I (Grades 9 – 10): http://www.ck12.org/book/Algebra-I/r2/

* Calculus (Grades 11 – 12): http://www.ck12.org/book/Calculus/r1/

* Trigonometry (Grades 10 – 12): http://www.ck12.org/book/CK-12-Trigonometry—Second-Edition/r2/

*‌سایت‌های آموزشی زبان انگلیسی:

* BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

* Syllabus: American English Speech: https://oli.cmu.edu/jcourse/lms/students/syllabus.do?section=0ba91c4e80020ca6005c54944d4977ba

* Interesting Things for ESL Students: http://www.manythings.org/

* ESL Online: http://www.usingenglish.com/

* English Club: http://www.englishclub.com/learn-english.htm

* Grammar Girl: http://grammar.quickanddirtytips.com/default.aspx

* Live Mocha: http://livemocha.com/pages/languages/learn-english/

* Busuu: http://www.busuu.com/learn-english-online

* کانال‌های آموزشی ویدیویی در یوتیوب:

* SciShow: https://www.youtube.com/user/scishow/videos

* Crash Course: https://www.youtube.com/user/crashcourse/videos

* Minute Physics: https://www.youtube.com/user/minutephysics/videos

* سایت‌های آموزشی عمومی:

* Instructables: http://www.instructables.com/index

* How Stuff Works: http://www.howstuffworks.com/

 

Advertisement

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

فرم اشتراک ایمیلی

آرشیو شهرگان

مطالب شهرگان را مشترک شوید

برای دریافت تازه‌ترین مطاالب و به‌روزرسانی‌های مطالب شهرگان، به لیست پستی ما بپیوندید.

اشتراک شما با موفقیت انجام شد

Pin It on Pinterest

Share This