In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

،اختلاس، خاوری ، کانادا، کشور امن، دزدهای سرمایه، ایران

آیا کانادا کشوری امن برای دزدهای سرمایه مردم ایران شده‌است؟

شهرگان: شاید عده کمی از شما هموطنان عزیز و خوانندگان گرامی این یادداشت، اتفاقاتی که نزدیک به دو دهه پیش در این شهر در ارتباط با پناهجویان رخ داده، به خاطر سپرده باشید. اندک ایرانیانی بودند که خطر بازپس فرستادن هموطنان پناهجویشان به…
ادامه مطلب ...