In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

،شعر، ابوالقاسم فرهنگ

دو شعر از ابوالقاسم فرهنگ

1 لیدی گاگا و حسین زمان     شنیده بودم؛ کنار تو را هیچ کس ندارد کوکِ یانی را همیشه به هم می‌ریزی و سمفونی پنجم رو به اوج که می‌رود ابوعطا می‌خواند و کرشمه‌ها سونات می‌شوند کنار تو را هیچ کس ندارد وهمه سرگردانند از تو چه پنهان!؟…
ادامه مطلب ...