پیشنهاد سردبير دانش و پژوهش صفحه اول مقالات

آیا آب شیرین دارد جای نفت سیاه را می‌گیرد؟      

حبیب ناظری
 سازمان ملل متحد، که یکی از تلاش‌هایش کمک به یافتن راه‌حلی برای کمبود آب در کشورهای در حال توسعه است، اکنون با مسئله‌ی جدیدی روبرو...